Thông báo kết quả bình xét thi đua nữ công "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm học 2014 - 2015 In
Thứ hai, 07/09/2015 10:57

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÌNH XÉT THI ĐUA NỮ CÔNG

“GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ” NĂM  HỌC 2014 - 2015


1. Cấp Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng:

Bằng khen cho: Đ/c Nguyễn Thị Oanh Phương

 

2. Cấp Công đoàn ngành tặng:

Bằng khen cho:

* Tập thể: Nữ công Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

* Cá nhân:

1. Đ/c Vũ Thị Tâm

2. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Liên

 

3. Cấp trường tặng:

Giấy khen cho:

* Tập thể:

1. CĐBP Khoa Công nghệ thực phẩm

2. CĐBP Khoa Kinh tế - Tài chính


* Cá nhân:

1. Đ/c Đinh Thị Thanh Hà

2. Đ/c Phạm Thị Hậu

3. Đ/c Nghiêm Thị Lài

4. Đ/c Khổng Thị Thanh

5. Đ/c Tạ Thị Kim Bình

6. Đ/c Mai Thị Hồng Quyên

7. Đ/c Nguyễn Thị Chuyên

8. Đ/c Dương Thị Toan

9. Đ/c Trần Thị Bích Liên

10. Đ/c Bùi Thị Thanh Hà

11. Đ/c Phạm Thị Bình

12. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Diên

13. Đ/c Dương Thị Thành

14. Đ/c Phạm Thị Phương


- Ghi chú: Các đơn vị, cá nhân được đề nghị tặng bằng khen của Công đoàn ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm báo cáo thành tích nộp cho đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liên trước ngày 10 /9/2015.

TM. BAN NỮ CÔNG

Trưởng ban

(đã ký)

 


Nguyễn Thị Thúy Liên

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen