Ban chấp hành
Danh sách cán bộ trong Ban chấp hành Công đoàn In
Chủ nhật, 26/05/2013 14:11

Nguyễn Thị Kim Nhung

 

- Chủ tịch Công đoàn
- Email: nhungntk@bafu.edu.vn/kimnhungdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0984 259 202

Thân Thế Hùng

 

- Phó chủ tịch Công đoàn
- Email: thanthehung.hau1@gmail.com

- Điện thoại: 0983 674 875

Phạm Thị Thanh Lê

 

- Ủy viên Ban thường vụ

- Email: phamthanhle.nlbg@gmail.com
- Điện thoại: 0988 083 918

Phạm Văn Vân

 

- Ủy viên Ban Chấp hành
– Email: vanictu@gmail.com

- Điện thoại: 0983 665 365

Phan Lê Na

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: napl@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0977 588 187

Trần Thị Tâm

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: trantam37@gmail.com

- Điện thoại: 0977 559 443

 

Nguyễn Công Thành

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: congthanhcnsh@gmail.com

- Điện thoại: 0915023815


Hoàng Thanh Điệp

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: thanhdiepbg@gmail.com

- Điện thoại: 0984656980

Ngô Thị Tuyết

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: ngotuyet193@gmail.com

- Điện thoại: 0985 344 418

Bùi Phương Thùy

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: phuongthuydhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0915 542 985

Nguyễn Thị Trầm

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: tramtoan82@gmail.com
– Điện thoại: 0979 966 040

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen