Ban chấp hành
Danh sách cán bộ trong Ban chấp hành Công đoàn In
Chủ nhật, 26/05/2013 14:11

Nguyễn Thị Kim Nhung

 

- Chủ tịch Công đoàn
- Email: nhungntk@bafu.edu.vn/kimnhungdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0984 259 202

Thân Thế Hùng

 

- Phó chủ tịch Công đoàn
- Email: thanthehung.hau1@gmail.com

- Điện thoại: 0983 674 875

Phạm Thị Phượng

 

- Ủy viên Ban thường vụ

- Email: minhthiep80@gmail.com
- Điện thoại: 0983463759

Nguyễn Thực Huy

 

- Ủy viên Ban Chấp hành
- Email: huynguyencdnl@gmail.com
- Điện thoại: 0983674387

Nguyễn Văn Hảo

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: nguyenhaodhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0912 681 256

Diêm Tuyết Mai

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: diemtuyetmai@gmail.com

- Điện thoại: 01255916973

Nguyễn Công Thành

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: congthanhcnsh@gmail.com

- Điện thoại: 0915023815


Hoàng Thanh Điệp

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: thanhdiepbg@gmail.com

- Điện thoại: 0984656980

Ngô Thị Tuyết

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: ngotuyet193@gmail.com

- Điện thoại: 0985 344 418

Bùi Phương Thùy

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: phuongthuydhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0915 542 985

Nguyễn Thị Hạnh

 

- Ủy viên Ban Chấp hành

- Email: trunghanhduc@gmail.com

- Điện thoại: 0983 241 596

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen