Kế hoạch Phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật In
Thứ hai, 08/09/2014 14:51

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNLBG

***

Số: 47 /KH-CĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Bắc Giang, ngày 5 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật

về chủ đề “Tự hào truyền thống 55 năm trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang”


Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm truyền thống Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, BCH Công đoàn trường xây dựng Kế hoạch phát động cuộc thi sáng tác các phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Tự hào truyền thống 55 năm trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang” với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá và những đổi thay của nhà trường nhân dịp kỷ niệm truyền thống 55 năm trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang bằng các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật.

- Phát hiện, nêu gương, góp phần nhân rộng những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nhà trường

- Các Công Đoàn bộ phận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm, tình cảm, thu hút được đông đảo các đoàn viên tham gia cuộc thi.

II. NỘI DUNG CUỘC THI

1. Đối tượng tham gia

Bao gồm tất cả các đoàn viên Công Đoàn có tâm huyết, có năng khiếu sáng tác văn học, nghệ thuật đều có thể tham gia sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Tự hào truyền thống 55 năm trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang”

2. Thể loại tác phẩm, loại hình nghệ thuật

Tác phẩm văn học, nghệ thuật tham gia cuộc thi được thể hiện bằng tiếng Việt, chữ Việt, gồm:

- Tác phẩm văn học: Truyện ngắn, ký.

- Thơ: Thơ trữ tình, trường ca.

- Âm nhạc: Các ca khúc mới.

- Ảnh nghệ thuật: Ảnh mầu, ảnh đen trắng.

3. Thời gian

- Thời điểm sáng tác các tác phẩm với chủ đề “Tự hào truyền thống 55 năm trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang” Bắt đầu từ tháng 9/2014 đến tháng 11/2014.

- Địa điểm, thời gian gửi tác phẩm dự thi: Các tác phẩm của tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi gửi về cho Ban tổ chức cuộc thi ( LH: ông Nguyễn Văn Hảo, ĐT: 0912681256; email: nguyenhaodhnl@gmail.com).

- Thời hạn gửi tác phẩm dự thi chậm nhất vào ngày 1/11/2014.

- Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức tổng kết, trao giải thưởng cho các tác phẩm  đoạt giải vào dịp kỷ niệm 55 năm truyền thống trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

4. Tuyển chọn các tác phẩm để tặng thưởng, cơ cấu giải thưởng, kinh phí khen thưởng

- Ban giám khảo cuộc thi tổ chức chấm, chọn mỗi loại hình văn học, nghệ thuật một số tác phẩm tiêu biểu để trao thưởng.

- Các tác phẩm, tác giả đạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận, tiền thưởng của Ban tổ chức cuộc thi.

- Cơ cấu giải thưởng và kinh phí khen thưởng:

+ Có 4 bộ giải cho 4 thể loại, mỗi bộ giải gồm: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 02 giải ba; 03 - 05 giải khuyến khích.

+ Giá trị từng loại giải thưởng do Ban tổ chức cuộc thi xem xét quyết định.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCH Công đoàn trường: Xây dựng kế hoạch, phát động và chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc thi sáng tác các phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Tự hào truyền thống 55 năm trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang”. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi, tổng kết, trao giải.

2. Các công đoàn bộ phận: Phối hợp với Ban tổ chức phát động và chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc thi đến từng công đoàn viên. Trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc thi tại các công đoàn bộ phận để các công đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia, động viên, cổ vũ cuộc thi đạt kết quả cao.

3. Công đoàn bộ phận TT TT&TV: Có kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi sáng tác các phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Tự hào truyền thống 55 năm trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang”. Tổ chức đăng tải giới thiệu, quảng bá các tác phẩm có chất lượng đoạt giải trên website.

Trên đây là Kế hoạch phát động cuộc thi sáng tác các phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Tự hào truyền thống 55 năm trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang”. Đề nghị các Công Đoàn bộ phận tích cực triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- BCH Công đoàn trường;

- Các công đoàn bộ phận;

- Lưu.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Hòa

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen