Địa chỉ liên hệ các Phòng - Khoa - Trung tâm In

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Địa chỉ: Phường Bích Động - TX Việt Yên - Bắc Giang - Tel: (0204)3 874 265 - Fax: (0204)3 874 604
Văn thư: vanthu@bafu.edu.vn - Tuyển sinh: tuyensinh@bafu.edu.vn

 

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ - ĐIỆN THOẠI

Phòng Đào tạo

- Văn phòng: Tầng 1 Nhà A1
- Điện thoại: 02043 674 532

- Email: phongdt@bafu.edu.vn

Phòng Tài chính kế toán

- Văn phòng: Tầng 1 – Nhà A1
- Điện thoại: 
02043 874 925

- Email: phongtckt@bafu.edu.vn

Phòng Hành Tổ chức - Hành chính

- Văn thư: Tầng 1, tầng 2 - Nhà A1

- Điện thoại: 02043 874 265

- Email: phonghcth@bafu.edu.vn

Phòng Khoa học & hợp tác quốc tế

- Văn phòng: Tầng 3 - Nhà A1

-  Điện thoại:  02043 840 245

- Email: phongkhhtqt@bafu.edu.vn

Phòng Khảo thí & Đảm bảo CL Đào tạo

- Văn phòng: Tầng 2 – Nhà A1
- Điện thoại: 02043  674 532

- Email: phongktdbcldt@bafu.edu.vn

Phòng Quản trị và Đầu tư

- Văn phòng: Tầng 3 – Nhà A1

- Email: phongtbdt@bafu.edu.vn

Khoa Kinh tế - Tài chính

- Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà B3
- Điện thoại: 02043 674 031

- Email: khoatckt@bafu.edu.vn

Khoa Nông học

- Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà B3
- Điện thoại: 02043 674 529

- Email: khoanh@bafu.edu.vn

Khoa Chăn nuôi - Thú y

- Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà B2
- Điện thoại: 02043 674 521

- Email: khoacnty@bafu.edu.vn

Khoa Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà B3
- Điện thoại: 02043 674 522

- Email: khoatnmt@bafu.edu.vn

Khoa Cơ điện và Công nghệ thực phẩm

- Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà B2
- Điện thoại: 02043 674 524

- Email: khoacntp@bafu.edu.vn

Khoa Lâm nghiệp

- Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà B3
- Điện thoại: 02043 674 525

- Email: khoaln@bafu.edu.vn

Khoa Lý luận chính trị - KHCB

- Địa chỉ: Tầng 4 - Nhà A1
- Điện thoại: 02043 674 526

- Email: khoallct@bafu.edu.vn

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

- Văn phòng: Tầng 3 - Nhà B1
- Điện thoại: 02046 295 386

- Email: trungtamnnth@bafu.edu.vn

Công Đoàn

- Văn phòng: Tầng 4 -Nhà A1
- Điện thoại: 02043 674 000

Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên

- Văn phòng: Tầng 3 - Nhà B2

- Điện thoại: 0204 3874 251

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện

- Văn phòng: Tầng 1 và 2 - Nhà B1

- Điện thoại: 02043 604 875

- Email: trungtamtttv@bafu.edu.vn

Trung Tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao

công nghệ Nông, Lâm nghiệp

- Email: trungtamncudvacgcn@bafu.edu.vn

Trung tâm Dịch vụ Giáo dục và Sinh thái môi trường

- Văn phòng: Tầng 2 - nhà B2

- Điện thoại:

- Email:trungtamdv@bafu.edu.vn

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


bantchc@vfu2.edu.vn

 


bandt@vfu2.edu.vn

bantckt@vfu2.edu.vn

bancthssv@vfu2.edu.vn

bankhcn@vfu2.edu.vn

banllct@vfu2.edu.vn

bannl@vfu2.edu.vn

bankt@vfu2.edu.vn

bankhcb@vfu2.edu.vn

banqltnr@vfu2.edu.vn

ttttnn@vfu2.edu.vn

tttn@vfu2.edu.vn

ttsxdv@vfu2.edu.vn

ttkl@vfu2.edu.vn

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen