Chiến lược phát triển trường
Chiến lược phát triển trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang In
Thứ sáu, 26/12/2014 10:14

1. Sứ mạng

Là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ chất lượng cao trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; là trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp của vùng Đông Bắc. Cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao; tham mưu đề xuất các giải pháp, sáng kiến đối với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để giải quyết các tồn tại, khó khăn thách thức của ngành liên quan đến nông nghiệp và phát triển bền vững nông thôn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2050 là trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng; là 1 trong 10 cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong cả nước về đào tạo và nghiên cứu theo định hướng ứng dụng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp thực phẩm và tài nguyên môi trường.

3. Giá trị cốt lõi

Chất lượng: sản phẩm đào tạo, nghiên cứu của nhà trường đáp ứng được yêu cẩu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Uy tín: uy tín nhà trường được khẳng định qua môi trường văn hóa tri thức, chất lượng đào tạo, sản phẩm khoa học công nghệ. Được người học, cộng đồng và xã hội thừa nhận đánh giá cao về những đóng góp của nhà trường đối với phát triển của địa phương, ngành và đất nước.

Đổi  mới, sáng tạo: Là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ chất lượng cao trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm Bắc Giang theo đuổi mô hình đại học ĐMST để nâng cao vị thế và kiến tạo giá trị mang bản sắc Đại học Nông Lâm Bắc Giang, đóng góp cho sự phồn thịnh của xã hội.

 

Chi tiết xem file đính kèm

- Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030

- Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

 
<< Trang đầu < Trang trước 1 2 Trang sau > Trang cuối >>

Trang 1 / 2
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen