Giới thiệu
Công đoàn Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, lịch sử hình thành và phát triển In

I. Lược sử
Trường Đại học Nông Lâm – Bắc Giang là một cơ sở đào tạo Đại học công lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2011, trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Nông – Lâm (1999). Tiền thân là Trường Trung học kỹ thuật Nông nghiệp Trung ương (1984-1999) từ sáp nhập hai trường: Trường Trung cấp Trồng trọt Sông Lô -Tuyên Quang (1959-1984) và trường Trung cấp Chăn nuôi - Hòa Bình (1959-1984) tiếp nhận cơ sở vật chất, diện tích đất đai 65.3 ha của Trường Đại học Nông nghiệp II thuộc xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Cùng với sự phát triển của trường, trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành. Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm – Bắc Giang đã góp phần rất lớn động viên toàn thể cán bộ CNVC tích cực làm việc đóng góp sức công sức, trí tuệ để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong các thời kỳ lịch sử.
II. Chức năng nhiệm vụ:
1. Chức năng:
Công đoàn Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo, bảo vệ quyền lợi và vận động quần chúng, công đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bao gồm các chức năng:
-  Chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, bao gồm: Lợi ích chính trị, kinh tế, văn hóa, tinh thần; lợi ích trước mắt, lâu dài; lợi ích cá nhân, tập thể; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
- Chức năng tham gia quản lý: Công đoàn trường đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan trong phạm vi chức năng của mình, tham gia cùng với Đảng uỷ và Ban giám hiệu nhà trường trong các cuộc nghị sự để hoạch định giải quyết các chế độ, chính sách đem lại lợi ích cho người lao động; tham gia xây dựng "Quy chế dân chủ trong nhà trường".
- Chức năng tuyên truyền, giáo dục: Xây dựng ý thức kỷ luật lao động, nếp sống "Văn hóa công nghiệp"; phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền vận động cán bộ, công đoàn viên duy trì, thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ về phòng chống các tệ nạn xã hội, ngăn chặn hiểm hoạ ma tuý học đường.
- Chức năng xây dựng Đảng: Giới thiệu các công đoàn viên ưu tú vào hang ngũ của Đảng.
- Chức năng hoạt động xã hội từ thiện: Vận động công đoàn viên đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện và ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

- Triển khai và giám sát hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng trong các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện.

2. Nhiệm vụ:
- Chăm lo đời sống văn hóa, hoạt động thể dục thể thao, tổ chức nghỉ ngơi, du lịch cho cán bộ, công đoàn viên.
- Tham gia quản lý và sử dụng qũy phúc lợi tập thể phục vụ lợi ích của cán bộ, công đoàn viên.
- Tuyên truyền, giáo dục người lao động ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức cho cán bộ, viên chức tham gia học tập các nghị quyết của TW Đảng, tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, lao động có kỷ luật, có năng suất, chất lượng và hiệu quả.
- Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức, giáo dục, động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ tập thể, làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ cơ quan.
-  Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong mọi hoạt động của các bộ phận động viên cán bộ, công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh các mặt công tác trong trường.  
- Chăm lo đến lợi ích của người lao động, khi có những vấn đề bất thường thì phải tiến hành hiệp thương, đối thoại, tìm cách giải quyết theo đúng pháp luật. Bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của tập thể lao động theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy mọi tiềm năng của cán bộ, đoàn viên công đoàn.
- Tham gia cùng với chính quyền xây dựng các chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, và các chính sách xã hội khác liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.
- Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ về lao động.
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.
- Tham gia việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của người lao động theo pháp luật; kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn.
3. Cơ cấu tổ chức:
Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm – Bắc Giang hiện có 169 công đoàn viên, 15 công đoàn bộ phận, được sắp xếp theo các phòng, Ban, Khoa, Tổ bộ môn trực thuộc.
Ban chấp hành công đoàn Trường có 11 thành viên:  gồm 3 thường vụ (trong đó có 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 uỷ viên) các đồng chí đều là cán bộ lãnh đạo của các đơn vị trong nhà trường.
Công đoàn trường có 6 ban hoạt động trong các lĩnh vực công tác:
Uỷ ban kiểm tra
Ban Tổ chức – Thi đua
Ban Chuyên môn
Ban Tuyên huấn – Văn thể;
Ban Nữ công;
Ban Tài chính - Đời sống;
* Các kỳ đại hội; các thế hệ Lãnh đạo Công đoàn nhà trường qua các thời kỳ như sau:
- Thời kỳ Trường Trung học kỹ thuật Nông nghiệp Trung ương (1984 – 1999)
Tổ chức công đoàn trường trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Ông Nguyễn Văn Thuất cán bộ chuyên trách - Chủ tịch và các ông phó chủ tịch qua các kỳ:
Ông Nguyễn Đình Tấn Trưởng phòng Đời sống nay đã nghỉ hưu
Ông Vũ Quang Vịnh Phó trưởng phòng Đào tạo nay là Chủ tịch công đoàn
Ông Nguyễn Trọng Kim Phó trưởng khoa Chăn nuôi nay là trưởng khoa Chăn nuôi thú y.

- Thời kỳ Trường Cao đẳng Nông Lâm (1999 – 2010)
Từ khi được nâng cấp thành trường Cao đẳng Nông Lâm, tổ chức Công đoàn trường trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trải qua các kỳ đại hội:
+ BCH công đoàn lâm thời (2000-2003) có 11 đồng chí:
Ông Nguyễn Văn Thuất: cán bộ chuyên trách - Chủ tịch
Ông Nguyễn Trọng Kim: Phó trưởng khoa Chăn nuôi - Phó chủ tịch
+ Đại hội lần thứ I: (ngày 29/3/2003) Đại hội bầu 11 đồng chí trong ban chấp hành.
Ông Vũ Quang Vịnh : Phó trưởng phòng Đào tạo - Chủ tịch
Ông Nguyễn Trọng Kim: Phó trưởng khoa Chăn nuôi - Phó chủ tịch
+ Đại hội lần thứ II: (12 /2005) Đại hội bầu 11 đồng chí trong ban chấp hành
Ông Lê Đức Lợi: Trưởng khoa Chế biến Nông sản thực phẩm - Chủ tịch
Ông Đinh Duy Khánh: Giảng viên khoa Quản lý đất đai – Phó chủ tịch (đến tháng 10 năm 2006 Ông Đinh Duy Khánh chuyển công tác về UBND tỉnh Ninh Bình).
Ông Đặng Xuân Anh: Giảng viên khoa Sư phạm KTNN được bầu bổ sung giữ chức Phó chủ tịch từ tháng 01 năm 2007.
+ Đại hội lần thứ III: (ngày 20/ 12 /2008) Đại hội bầu 11 đồng chí trong ban chấp hành
Ông Vũ Quang Vịnh : Phó trưởng phòng Đào tạo - Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Hòa: Phó trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD - Phó chủ tịch
Bà Vũ Thị Thêu: Trưởng phòng Tài chính kế toán - Ủy viên thường vụ
Thành lập Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nông - Lâm. Theo Quyết định số 133/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2011.  Công đoàn Trường Cao đẳng Nông Lâm đổi tên thành Công đoàn Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.
+ Ngày 05/11/2011 Công đoàn Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2011 - 2014 bầu 11 đồng chí trong Ban chấp hành
Ông Nguyễn Văn Hòa:  Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Hoài Trang: Phó chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Oanh Phương: Ủy viên thường vụ

+ Ngày 16,17/12/2016 Công đoàn Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu 11 đồng chí trong Ban chấp hành.

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung: Chủ tịch

Ông Thân Thế Hùng: Phó chủ tịch

Bà Phạm Thị Phượng: Ủy viên thường vụ


4. Thành tựu:
Từ những kết quả đã đóng góp trong mọi hoạt động, Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (Trường Cao đảng Nông Lâm) liên tục được BCH Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ và bằng khen công nhận là "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc"
- Từ năm học 1999 - 2000 đến năm học 2003 - 2004 BCH ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam liên tục tặng bằng khen công nhận đơn vị Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và XD tổ chức CĐ vững mạnh.
- Năm học 2004 - 2005 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen thành tích về phong trào thi đua lao động giỏi và XD tổ chức CĐ vững mạnh.
- Từ năm 2005 đến 2006: BCH ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tặng cờ thi đua công nhận đơn vị "Vững mạnh xuất sắc".
- Năm học 2006- 2007 đến năm học 2009-2010 BCH ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam liên tục tặng bằng khen công nhận đơn vị Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và XD tổ chức CĐ vững mạnh.
- Năm học 2009-2010 đơn vị được suy tôn là Đơn vị xuất sắc 5 năm liền (2005-2010) trong đại hội thi đua điển hình tiến tiến,
- Được tặng cờ thi đua trong phong trào vì "sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa Nông nghiệp, Nông thôn (2004 -2009)"
- Đến năm 2009 đã có 45 đồng chí được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công đoàn".

Thành tích đạt được của nhiệm kỳ 2011-2016:

Năm học

Thành tích đạt được

Số QĐ/ngày/cấp quyết định

2010-2011

Công đoàn cơ sở vững mạnh suất xắc

QĐ số 273QĐ-CĐN ngày 21/9/2011 của CĐ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Bằng khen toàn diện

QĐ số 1163/QĐ-TLĐ ngày 27/9/2011 của TLĐ

2011-2012

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

QĐ số 350QĐ-CĐN ngày 17/10/2012 của CĐ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

2012-2013

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

QĐ số 350QĐ-CĐN ngày 17/10/2012 của CĐ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Cờ thi đua chuyên đề “XSĐ &ATVSLĐ”

QĐ số: 144/QĐ-BTV ngày 07/3/2013 của CĐ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Bằng khen toàn diện

QĐ số: 300/QĐ-BTV ngày 07/10/2013 của CĐ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

2013-2014

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

QĐ số 318 QĐ-CĐN ngày 24/10/2014 của CĐ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Cờ thi đua toàn diện

QĐ số: 285/QĐ-CĐN ngày 18/9/2014 của CĐ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Bằng khen chuyên đề về “XSĐ &ATVSLĐ”

QĐ số 10/QĐ-TLĐ ngày 03/01/2014 TLĐLĐ Việt Nam.

2014-2015

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

QĐ số 395 QĐ-CĐN ngày 21/12/2015 của CĐ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

Cờ thi đua toàn diện

QĐ số 339/QĐ-CĐN ngày 05/10/2015 của CĐ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

2015-2016

Bằng khen chuyên đề “X-S-Đ &ATVSLĐ”

QĐ số 598/QĐ-TLĐ ngày 15/6/2016 của TLĐLĐ Việt Nam

Cờ thi đua toàn diện

QĐ số: 250/QĐ-CĐN ngày 07/9/2016; của CĐ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Công đoàn cơ sở vững mạnh

QĐ số: 307/QĐ-CĐN ngày 14/11/2016; của CĐ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Văn phòng Công đoàn trường; Tầng 4 - nhà A1
Điện thoại: 02046.582.888
Email: vpcongdoan@bafu.edu.vn 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen