Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình tặng "Áo ấm mùa đông" cho sinh viên nghèo năm 2013-2014 In
Thứ sáu, 27/12/2013 09:27
CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN& PTNT VIỆT NAM
BCH TRƯỜNG ĐHNL BẮC GIANG
-----&&&-----
Số:  28- KHPH/ CĐ- ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐHNL BẮC GIANG
-----&&&-----
Bắc Giang , ngày  25  tháng  12 năm 2013

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẶNG “ÁO ẤM MÙA ĐÔNG”
CHO SINH VIÊN NGHÈO NĂM HỌC 2013- 2014

Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Công Đoàn- Đoàn Thanh niên Nhà trường năm học 2013- 2014
Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, Công Đoàn- Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình tặng “Áo ấm mùa đông” cho sinh viên nghèo năm học 2013- 2014 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH:
- Nhằm tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giảng viên, đoàn viên thanh niên trong toàn trường tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.
- Giúp các bạn sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn biết tin vào cuộc sống, vào tương lai, biết vươn lên trong học tập, rèn luyện.
- Kêu gọi tổ chức, đoàn thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện.
- Thúc đẩy phong trào nhường cơm, sẻ áo, biết sẻ chia khó khăn, biết trân trọng giá trị truyền thống.
II. NỘI DUNG:
1. Đối tượng, hình thức quyên góp ủng hộ, thời gian chương trình:
- Đối tượng phát động: Toàn thể cán bộ, giảng viên, đoàn viên thanh niên trong toàn trường
- Hình thức quyên góp ủng hộ chương trình:
+ Đối với cán bộ giảng viên: ủng hộ dưới 02 hình thức
- Ủng hộ áo ấm mùa đông (áo đã qua sử dụng vẫn còn chất lượng tốt)
- Ủng hộ tối thiểu 50.000đ
+ Đối với đoàn viên thanh niên: Ủng hộ tối thiểu 5.000đ
-Thời gian quyên góp ủng hộ: Từ 30/12/2013- 07/01/2014

2. Đối tượng tặng áo ấm mùa đông, số lượng:
Đối tượng tặng áo mùa đông là các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở các đơn vị lớp. Mỗi lớp sẽ lập danh sách đề nghị  02 học sinh, sinh viên- Riêng các lớp xét tuyển Đại học khóa 2 (mỗi lớp 10 sinh viên).
Dự kiến số lượng:          44 chi đoàn x  2 phần quà                    = 88 phần quà
03 chi đoàn DXT2A,2B,2C x 10 phần quà                                  = 30 phần quà
Tổng cộng:                                                                         108 phần quà

3. Thời gian tổ chức chương trình:
Dự kiến vào sáng Thứ 5 (09/01/2014) tại Lễ mitting ngày truyền thống học sinh- sinh viên Việt Nam

4. Tổ chức thực hiện:
Công Đoàn- Đoàn Thanh niên phối hợp tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giảng viên và đoàn viên thanh niên trong toàn trường.
Công Đoàn- Đoàn Thanh niên tổ chức các điểm tiếp nhận quyên góp ủng hộ của cá nhân và tổ chức theo phân cấp quản lý, tập hợp số liệu tổng hợp về số lượng áo ấm, kinh phí quyên góp được, báo cáo với Đảng ủy, Ban Giám hiệu quyết định phương thức tổ chức trao tặng “áo ấm mùa đông” cho học sinh- sinh viên nghèo năm học 2013- 2014 (xong trước 10h ngày 08/01/2014).

Trên đây là bản kế hoạch tổ chức chương trình tặng “Áo ấm mùa đông” cho sinh viên nghèo năm học 2013- 2014, Công Đoàn- Đoàn Thanh niên mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, toàn thể cán bộ giảng viên và đoàn viên thanh niên để chương trình thành công tốt đẹp.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Nguyễn Văn Hòa
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(Đã ký)


Nguyễn Văn Hảo

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen