Thời Khoá Biểu
. In
Thứ tư, 18/12/2013 12:27

.

Đính kèm:
Tập tinGhi chú
Tải file này (tuan49.xlsx)TKB Tuần 49TKB Tuần 49 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 08/7 - 14/7/2024
Tải file này (tuan48.xlsx)TKB Tuần 48TKB Tuần 48 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 01/7 - 07/7/2024
Tải file này (tuan47.xlsx)TKB Tuần 47TKB Tuần 47 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 24/6 - 30/6/2024
Tải file này (tuan46.xlsx)TKB Tuần 46TKB Tuần 46 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 17/6 - 23/6/2024
Tải file này (tuan45.xlsx)TKB Tuần 45TKB Tuần 45 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 10/6 - 16/6/2024
Tải file này (tuan44.xlsx)TKB Tuần 44TKB Tuần 44 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 03/6 - 09/6/2024
Tải file này (tuan43.xlsx)TKB Tuần 43TKB Tuần 43 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 27/5 - 02/6/2024
Tải file này (tuan42.xlsx)TKB Tuần 42TKB Tuần 42 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 20/5 - 26/5/2024
Tải file này (tuan41.xlsx)TKB Tuần 41TKB Tuần 41 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 13/5 - 19/5/2024
Tải file này (tuan40.xlsx)TKB Tuần 40TKB Tuần 40 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 06/5 - 12/5/2024
Tải file này (tuan39.xlsx)TKB Tuần 39TKB Tuần 39 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 29/4 - 05/5/2024
Tải file này (tuan38.xlsx)TKB Tuần 38TKB Tuần 38 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 22/4 - 28/4/2024
Tải file này (tuan37.xlsx)TKB Tuần 37TKB Tuần 37 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 15/4 - 21/4/2024
Tải file này (tuan36.xlsx)TKB Tuần 36TKB Tuần 36 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 08/4 - 15/4/2024
Tải file này (tuan35.xlsx)TKB Tuần 35TKB Tuần 35 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 01/4 - 07/4/2024
Tải file này (tuan34.xlsx)TKB Tuần 34TKB Tuần 34 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 25/3 - 31/3/2024
Tải file này (tuan33.xlsx)TKB Tuần 33TKB Tuần 33 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 18/3 - 24/3/2024
Tải file này (tuan32.xlsx)TKB Tuần 32TKB Tuần 32 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 11/3 - 17/3/2024
Tải file này (tuan31.xlsx)TKB Tuần 31TKB Tuần 31 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 04/3 - 10/3/2024
Tải file này (tuan30.xlsx)TKB Tuần 30TKB Tuần 30 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 26/02 - 03/3/2024
Tải file này (tuan29.xlsx)TKB Tuần 29TKB Tuần 29 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 19/02 - 25/02/2024
Tải file này (tuan27-28.xlsx)TKB từ tuần 27 đến tuần 28Nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024
Tải file này (tuan26.xlsx)TKB Tuần 26TKB Tuần 26 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 29/01 - 04/02/2024
Tải file này (tuan25-.xlsx)tuan25-.xlsxTKB Tuần 25 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 22/01 - 28/01/2024
Tải file này (tuan24.xlsx)TKB Tuần 24TKB Tuần 24 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 15/01 - 21/01/2024
Tải file này (tuan23.xlsx)TKB Tuần 23TKB Tuần 23 (HK2 - 2023 - 2024): Từ ngày 08/01 - 14/01/2024
Tải file này (tkb-ky2-23-24.xls)TKB học kỳ 2 năm học 2023 - 2024Bắt đầu thực hiện từ thứ 2, ngày 08/01/2024
Tải file này (TUAN22.xls)TKB Tuần 22TKB Tuần 22 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 01/01 - 07/01/2024
Tải file này (TUAN21.xls)TKB Tuần 21TKB Tuần 21 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 28/12 - 31/12/2023
Tải file này (TUAN20.xls)TKB Tuần 20TKB Tuần 20 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 18/12 - 24/12/2023
Tải file này (TUAN19.xls)TKB Tuần 19TKB Tuần 19 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 11/12 - 17/12/2023
Tải file này (TUAN18.xls)TKB Tuần 18TKB Tuần 18 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 04/12 - 10/12/2023
Tải file này (TUAN17.xls)TKB Tuần 17TKB Tuần 17 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 27/11 - 03/12/2023
Tải file này (TUAN16.xls)TKB Tuần 16TKB Tuần 16 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 20/11 - 26/11/2023
Tải file này (TUAN15.xls)TKB Tuần 15TKB Tuần 15 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 13/11 - 19/11/2023
Tải file này (TUAN14.xls)TKB Tuần 14TKB Tuần 14 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 06/11 - 12/11/2023
Tải file này (TUAN13.xls)TKB Tuần 13TKB Tuần 13 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 30/10 - 05/11/2023
Tải file này (TUAN12.xls)TKB Tuần 12TKB Tuần 12 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 23/10 - 29/10/2023
Tải file này (TUAN11.xls)TKB Tuần 11TKB Tuần 11 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 16/10 - 22/10/2023
Tải file này (tkbky1-23-24-tuan7dentuan20-DHK13.xls)TKB Đại học chính quy K13Từ tuần 11 đến hết học kỳ 1
Tải file này (TUAN10.xls)TKB Tuần 10TKB Tuần 10 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 09/10 - 15/10/2023
Tải file này (TUAN9.xls)TKB Tuần 9TKB Tuần 9 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 02/10 - 08/10/2023
Tải file này (TUAN8.xls)TKB Tuần 8TKB Tuần 8 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 25/9 - 01/10/2023
Tải file này (TUAN7.xlsx)TKB Tuần 7TKB Tuần 7 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 18/9 - 24/9/2023, ĐH chính quy khóa 13 bắt đầu học chính khóa
Tải file này (TUAN7-TUAN10 - DHCQ Khóa 13.xlsx)TKB Đại học chính quy K13Từ tuần 7 đến tuần 10 (từ ngày 18/9 đến 15/10/2023
Tải file này (TUAN6.xls)TKB Tuần 6TKB Tuần 6 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 11/9 - 17/9/2023
Tải file này (TUAN5.xls)TKB Tuần 5TKB Tuần 5 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 04/9 - 10/9/2023
Tải file này (TUAN4.xls)TKB Tuần 4TKB Tuần 4 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 28/8 - 03/9/2023
Tải file này (TUAN3.xlsx)TKB Tuần 3TKB Tuần 3 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 21/8 - 27/8/2023
Tải file này (TUAN2.xlsx)TKB Tuần 2TKB Tuần 2 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 14/8 - 20/8/2023
Tải file này (TUAN1.xlsx)TKB Tuần 1TKB Tuần 1 (HK1 - 2023 - 2024): Từ ngày 07/8 - 13/8/2023
Tải file này (tkbky1-23-24.xls)TKB học kỳ 1 năm học 2023 - 2024Bắt đầu thực hiện từ thứ 2, ngày 07/8/2023
Tải file này (Tuần 52.xls)TKB Tuần 52TKB Tuần 52 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 31/7 - 06/8/2023
Tải file này (Tuần 51.xls)TKB Tuần 51TKB Tuần 51 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 24/7 - 30/7/2023
Tải file này (Tuần 50.xls)TKB Tuần 50TKB Tuần 50 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 17/7 - 23/7/2023
Tải file này (Tuần 49.xls)TKB Tuần 49TKB Tuần 49 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 10/7 - 16/7/2023
Tải file này (Tuần 48.xls)TKB Tuần 48TKB Tuần 48 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 03/7 - 09/7/2023
Tải file này (Tuần 47.xls)TKB Tuần 47TKB Tuần 47 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 26/6 - 02/7/2023
Tải file này (Tuần 46.xls)TKB Tuần 46TKB Tuần 46 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 19/6 - 25/6/2023
Tải file này (Tuần 45.xls)TKB Tuần 45TKB Tuần 45 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 12/6 - 18/6/2023
Tải file này (Tuần 44.xls)TKB Tuần 44TKB Tuần 44 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 05/6 - 11/6/2023
Tải file này (Tuần 43.xls)TKB Tuần 43TKB Tuần 43 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 29/5 - 04/6/2023
Tải file này (Tuần 42.xls)TKB Tuần 42TKB Tuần 42 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 22/5 - 28/5/2023
Tải file này (Tuần 41.xls)TKB Tuần 41TKB Tuần 41 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 15/5 - 21/5/2023
Tải file này (Tuần 40.xls)TKB Tuần 40TKB Tuần 40 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 08/5 - 14/5/2023
Tải file này (Tuần 39.xls)TKB Tuần 39TKB Tuần 39 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 01/5 - 07/5/2023
Tải file này (Tuần 38.xls)TKB Tuần 38TKB Tuần 38 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 24/4 - 30/4/2023
Tải file này (tuan 37.xls)TKB Tuần 37TKB Tuần 37 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 17/4 - 23/4/2023
Tải file này (Tuần 36.xls)TKB Tuần 36TKB Tuần 36 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 10/4 - 16/4/2023
Tải file này (Tuần 35.xls)TKB Tuần 35TKB Tuần 35 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 03/4 - 09/4/2023
Tải file này (Tuần 34.xls)TKB Tuần 34TKB Tuần 34 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 27/3 - 02/4/2023
Tải file này (Tuần 33.xls)TKB Tuần 33TKB Tuần 33 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 20/3 - 26/3/2023)
Tải file này (Tuần 32.xls)TKB Tuần 32TKB Tuần 32 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 13/3 - 19/3/2023)
Tải file này (Tuần 31.xls)TKB Tuần 31TKB Tuần 31 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 06/3 - 12/3/2023)
Tải file này (Tuần 30.xls)TKB Tuần 30TKB Tuần 30 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 27/02 - 05/3/2023)
Tải file này (Tuần 29.xls)TKB Tuần 29TKB Tuần 29 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 20/02 - 26/02/2023)
Tải file này (Tuần 28.xls)TKB Tuần 28TKB Tuần 28 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 13/02 - 19/02/2023)
Tải file này (Tuần 27.xls)TKB Tuần 27TKB Tuần 27 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 06/02 - 12/02/2023)
Tải file này (Tuần 24 - 26.xls)Tuần 24 đến tuần 26Nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão
Tải file này (tkb-hocky2-22-23(11-01-2023).xls)tkb-hocky2-22-23(11-01-2023).xlsBắt đầu thực hiện từ thứ 2, ngày 09/01/2023
Tải file này (Tuần 23.xls)TKB Tuần 23TKB Tuần 23 (HK2 - 2022 - 2023): Từ ngày 09/01 - 15/01/2023)
Tải file này (tuan-20.xlsx)TKB Tuần 20TKB Tuần 20 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 19/12 - 25/12/2022
Tải file này (tuan-19.xlsx)TKB Tuần 19TKB Tuần 19 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 12/12 - 18/12/2022
Tải file này (tuan-18.xlsx)TKB Tuần 18TKB Tuần 18 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 05/12 - 11/12/2022
Tải file này (tuan-17.xlsx)TKB Tuần 17TKB Tuần 17 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 28/11 - 04/12/2022
Tải file này (tuan-16.xlsx)TKB Tuần 16TKB Tuần 16 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 21/11 - 27/11/2022
Tải file này (tuan-15.xlsx)TKB Tuần 15TKB Tuần 15 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 13/11 - 20/11/2022
Tải file này (tuan-14.xlsx)TKB Tuần 14TKB Tuần 14 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 07/11 - 13/11/2022
Tải file này (tuan-13.xlsx)TKB Tuần 13TKB Tuần 13 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 31/10 - 06/11/2022
Tải file này (tuan-12.xlsx)TKB Tuần 12TKB Tuần 12 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 24/10 - 30/10/2022
Tải file này (tuan-11.xlsx)TKB Tuần 11TKB Tuần 11 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 17/10 - 23/10/2022
Tải file này (tkb-hocky1-22-23-DHK12.xlsx)TKB học kỳ 1 năm học 2022 - 2023, các lớp Đại học chính quy khóa 12Thực hiện từ tuần 11 đến hết học kỳ
Tải file này (tuan-10.xlsx)TKB Tuần 10TKB Tuần 10 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 10/10 - 16/10/2022
Tải file này (tuan-9.xlsx)TKB Tuần 09TKB Tuần 09 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 03/10 - 09/10/2022
Tải file này (Tuan-9, tuan 10 - DHCQ Khóa 12.xlsx)TKB Tuần 09, tuần 10, Đại học chính quy Khóa 12TKB Tuần 09, tuần 10 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 03/10 - 16/10/2022
Tải file này (tuan-8.xlsx)TKB Tuần 08TKB Tuần 08 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 26/9 - 02/10/2022
Tải file này (tuan-7.xlsx)TKB Tuần 07TKB Tuần 07 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 19/9 - 25/9/2022
Tải file này (tuan-6.xlsx)TKB Tuần 06TKB Tuần 06 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 12/9 - 18/9/2022
Tải file này (tuan-5.xlsx)TKB Tuần 05TKB Tuần 05 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 05/9 - 11/9/2022
Tải file này (tuan-4.xlsx)TKB Tuần 04TKB Tuần 04 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 29/8 - 04/9/2022
Tải file này (tuan-3.xlsx)TKB Tuần 03TKB Tuần 03 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 22/8 - 28/8/2022
Tải file này (tuan-2.xlsx)TKB Tuần 02TKB Tuần 02 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 15/8 - 21/8/2022
Tải file này (tuan-1.xlsx)TKB Tuần 01TKB Tuần 01 (HK1 - 2022 - 2023): Từ ngày 08/8 - 14/8/2022
Tải file này (tkb-hocky1-22-23.xlsx)TKB học kỳ 1 năm học 2022 - 2023Bắt đầu thực hiện từ thứ 2, ngày 08/8/2022
Tải file này (tuan-50.xlsx)TKB Tuần 50TKB Tuần 50 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 18/07 - 24/07/2022
Tải file này (tuan-49.xlsx)TKB Tuần 49TKB Tuần 49 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 11/07 - 17/07/2022
Tải file này (tuan-48.xlsx)TKB Tuần 48TKB Tuần 48 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 04/07 - 10/07/2022
Tải file này (tuan-47.xlsx)TKB Tuần 47TKB Tuần 47 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 27/06 - 03/07/2022
Tải file này (tuan-46.xlsx)TKB Tuần 46TKB Tuần 46 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 20/06 - 26/06/2022
Tải file này (tuan-45.xlsx)TKB Tuần 45TKB Tuần 45 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 13/06 - 19/06/2022
Tải file này (tuan-44.xlsx)TKB Tuần 44TKB Tuần 44 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 06/06 - 12/06/2022
Tải file này (tuan-43.xlsx)TKB Tuần 43TKB Tuần 43 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 30/05 - 05/06/2022
Tải file này (tuan-42.xlsx)TKB Tuần 42TKB Tuần 42 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 23/05 - 29/05/2022
Tải file này (tuan-41.xlsx)TKB Tuần 41TKB Tuần 41 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 16/05 - 22/05/2022
Tải file này (tuan-40.xlsx)TKB Tuần 40TKB Tuần 40 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 09/05 - 15/05/2022
Tải file này (tuan-39.xlsx)TKB Tuần 39TKB Tuần 39 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 02/05 - 08/05/2022
Tải file này (tuan-38.xlsx)TKB Tuần 38TKB Tuần 38 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 25/04 - 01/05/2022
Tải file này (tuan-37.xlsx)TKB Tuần 37TKB Tuần 37 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 18/04 - 25/04/2022
Tải file này (tuan-36.xlsx)TKB Tuần 36TKB Tuần 36 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 11/04 - 17/04/2022
Tải file này (tuan-35.xlsx)TKB Tuần 35TKB Tuần 35 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 04/04 - 10/04/2022
Tải file này (tuan-34.xlsx)TKB Tuần 34TKB Tuần 34 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 28/03 - 03/04/2022
Tải file này (tuan-33.xlsx)TKB Tuần 33TKB Tuần 33 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 21/03 - 27/3/2022
Tải file này (tuan-32.xlsx)TKB Tuần 32TKB Tuần 32 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 14/03 - 20/3/2022
Tải file này (tuan-31.xlsx)TKB Tuần 31TKB Tuần 31 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 07/03 - 13/3/2022
Tải file này (tuan-30.xlsx)TKB Tuần 30TKB Tuần 30 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 28/02 - 06/3/2022
Tải file này (tuan-29.xlsx)TKB Tuần 29TKB Tuần 29 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 21/02 - 27/02/2022
Tải file này (tuan-28.xlsx)TKB Tuần 28TKB Tuần 28 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 14/02 - 20/02/2022
Tải file này (tuan-25den27.xlsx)TKB Tuần 25 ,26, 27Nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ 24/01 đến 13/02/2022
Tải file này (tuan-24.xlsx)TKB Tuần 24TKB Tuần 24 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 17/01 - 23/01/2022
Tải file này (tuan-23.xlsx)TKB Tuần 23TKB Tuần 23 (HK2 - 2021 - 2022): Từ ngày 10/01 - 16/01/2022
Tải file này (tkbhocky2.xlsx)TKB Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022Bắt đầu thực hiện từ thứ 2, ngày 10/01/2022
Tải file này (Tuan 22.xlsx)TKB Tuần 22TKB Tuần 22 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 03/01 - 09/01/2022
Tải file này (Tuan 21.xlsx)TKB Tuần 21TKB Tuần 21 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 27/12 - 02/01/2022
Tải file này (Tuan 20.xlsx)Tuan 20.xlsxTKB Tuần 20 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 20/12 - 26/12/2021
Tải file này (Tuan 19.xlsx)TKB Tuần 19TKB Tuần 19 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 13/12 - 19/12/2021
Tải file này (Tuan 18.xlsx)TKB Tuần 18TKB Tuần 18 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 06/12 - 12/12/2021
Tải file này (Tuan 17.xlsx)TKB tuần 17 - Học ONLINETKB Tuần 17 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 29/11 - 05/12/2021
Tải file này (Tuan 16.xlsx)TKB tuần 16 - Học ONLINETKB Tuần 16 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 22/11 - 28/11/2021
Tải file này (Tuan 15.xlsx)TKB tuần 15 - Học ONLINETKB Tuần 15 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 15/11 - 21/11/2021
Tải file này (Tuan 14.xlsx)TKB tuần 14 - Học ONLINETKB Tuần 14 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 08/11 - 14/11/2021
Tải file này (Tuan 13.xlsx)TKB tuần 13 - Học ONLINETKB Tuần 13 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 01/11 - 07/11/2021
Tải file này (Tuan 12.xlsx)TKB Tuần 12TKB Tuần 12 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 25/10 - 31/10/2021
Tải file này (Tuan 11.xlsx)TKB Tuần 11TKB Tuần 11 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 18/10 - 24/10/2021
Tải file này (Tuan 10.xlsx)TKB Tuần 10TKB Tuần 10 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 11/10 - 17/10/2021
Tải file này (Tuan 9.xlsx)TKB Tuần 9TKB Tuần 9 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 04/10 - 10/10/2021
Tải file này (Tuan 8.xlsx)TKB Tuần 8TKB Tuần 8 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 27/9 - 03/10/2021
Tải file này (Tuan 8, tuan 9 - DHCQ Khóa 11.xlsx)TKB Tuần 8 - tuần 9, Đại học chính quy Khóa 11TKB Tuần 8 - tuần 9 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 27/9 - 10/10/2021
Tải file này (Tuan 7.xlsx)TKB tuần 7 - Học ONLINETKB Tuần 7 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 20/9 - 26/9/2021
Tải file này (Tuan 6.xlsx)TKB tuần 6 - Học ONLINETKB Tuần 6 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 13/9 - 19/9/2021
Tải file này (Tuan 5.xlsx)TKB tuần 5 - Học ONLINETKB Tuần 5 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 06/9 - 12/9/2021
Tải file này (Tuan 4.xlsx)TKB tuần 4 - Học ONLINETKB Tuần 4 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 30/8 - 05/9/2021
Tải file này (Tuan 3.xlsx)TKB tuần 3 - Học ONLINETKB Tuần 3 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 23/8 - 29/8/2021
Tải file này (Tuan 2.xlsx)TKB tuần 2 - Học ONLINETKB Tuần 2 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 16/8 - 22/8/2021
Tải file này (Tuan 1.xlsx)TKB tuần 1 - Học ONLINETKB Tuần 1 (HK1 - 2021 - 2022): Từ ngày 09/8 - 15/8/2021
Tải file này (tkb-ky1-21-22-chinhthuc.xls)TKB Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022Bắt đầu thực hiện từ thứ 2, ngày 09/8/2021. Học online từ 09/8 cho đến khi có thông báo mới
Tải file này (tuan-48.xls)TKB Tuần 48 - Học ONLINETKB Tuần 48 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 05/7 - 11/7/2021
Tải file này (tuan-46.xls)TKB Tuần 46 - Học ONLINETKB Tuần 46 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 21/6 - 27/6/2021
Tải file này (tuan-45.xls)TKB Tuần 45 - Học ONLINETKB Tuần 45 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 14/6 - 20/6/2021
Tải file này (tuan-44.xls)TKB Tuần 44 - Học ONLINETKB Tuần 44 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 07/6 - 13/6/2021
Tải file này (tuan-43.xls)TKB Tuần 43 - Học ONLINETKB Tuần 43 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 31/5 - 06/6/2021
Tải file này (tuan-42.xls)TKB Tuần 42 - Học ONLINETKB Tuần 42 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 24/5 - 30/5/2021
Tải file này (tuan-41.xls)TKB Tuần 41 - Học ONLINETKB Tuần 41 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 17/5 - 23/5/2021
Tải file này (tuan-40.xls)TKB Tuần 40 - Học ONLINETKB Tuần 40 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 10/5 - 16/5/2021
Tải file này (tuan-39.xls)TKB Tuần 39TKB Tuần 39 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 03/5 - 09/5/2021
Tải file này (tuan-38.xls)TKB Tuần 38TKB Tuần 38 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 26/4 - 02/5/2021
Tải file này (tuan-37.xls)TKB Tuần 37TKB Tuần 37 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 19/4 - 25/4/2021
Tải file này (tuan-36.xls)TKB Tuần 36TKB Tuần 36 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 12/4 - 18/4/2021
Tải file này (tuan-35.xls)TKB Tuần 35TKB Tuần 35 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 05/4 - 11/4/2021
Tải file này (tuan-34.xls)TKB Tuần 34TKB Tuần 34 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 29/3 - 04/4/2021
Tải file này (tuan-33.xls)TKB Tuần 33TKB Tuần 33 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 22/3 - 28/3/2021
Tải file này (tuan-32.xls)TKB Tuần 32TKB Tuần 32 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 15/3 - 21/3/2021
Tải file này (tuan-31.xls)TKB Tuần 31 - Học ONLINETKB Tuần 31 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 08/3 - 14/3/2021
Tải file này (tuan-30 .xls)TKB Tuần 30 - Học ONLINETKB Tuần 30 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 01/3 - 07/3/2021
Tải file này (tuan-26-28.xls)TKB Tuần 26, 27, 28Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu, từ 01/02 đến 21/02/2021
Tải file này (tuan-25.xls)TKB Tuần 25TKB Tuần 25 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 25/01/2021 - 31/01/2021
Tải file này (tuan-24.xls)TKB Tuần 24TKB Tuần 24 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 18/01/2021 - 24/01/2021
Tải file này (tuan-23.xls)TKB Tuần 23TKB Tuần 23 (HK2 - 2020 - 2021): Từ ngày 11/01/2021 - 17/01/2021
Tải file này (tkb-hk2-20-21-chinhthuc.xls)TKB Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021Bắt đầu thực hiện từ thứ 2, ngày 11/01/2021
Tải file này (Tuan 22.xls)TKB Tuần 22TKB Tuần 22 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 04/01/2021 - 10/01/2021
Tải file này (Tuan 21.xls)TKB Tuần 21TKB Tuần 21 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 28/12/2020 - 03/01/2021
Tải file này (Tuan 20.xls)TKB Tuần 20TKB Tuần 20 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 21/12/2020 - 27/12/2020
Tải file này (Tuan 19.xls)TKB Tuần 19TKB Tuần 19 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 14/12/2020 - 20/12/2020
Tải file này (Tuan 18.xls)TKB Tuần 18TKB Tuần 18 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 07/12/2020 - 13/12/2020
Tải file này (Tuan 17.xls)TKB Tuần 17TKB Tuần 17 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 30/11/2020 - 06/12/2020
Tải file này (Tuan 16.xls)TKB Tuần 16TKB Tuần 16 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 23/11/2020 - 29/11/2020
Tải file này (Tuan 15.xls)TKB Tuần 15TKB Tuần 15 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 16/11/2020 - 22/11/2020
Tải file này (Tuan 14.xls)TKB Tuần 14TKB Tuần 14 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 09/11/2020 - 15/11/2020
Tải file này (Tuan 13.xls)TKB Tuần 13TKB Tuần 13 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 02/11/2020 - 08/11/2020
Tải file này (tkb-dhK10-hocky1-20-21-final.xls)TKB học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, Đại học chính quy khóa 10Thực hiện từ tuần 13 đến hết học kỳ
Tải file này (Tuan 12.xls)TKB Tuần 12TKB Tuần 12 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 26/10/2020 - 01/11/2020
Tải file này (Tuan 11.xls)TKB Tuần 11 TKB Tuần 11 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 19/10/2020 - 25/10/2020
Tải file này (tkb-hocky1-20-21-K10-tuan11.xls)TKB Tuần 11 - Đại học chính quy Khóa 10TKB Tuần 11 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 19/10/2020 - 25/10/2020
Tải file này (Tuan 10.xls)TKB Tuần 10TKB Tuần 10 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 12/10/2020 - 18/10/2020
Tải file này (Tuan 9.xls)TKB Tuần 09TKB Tuần 09 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 05/10/2020 - 11/10/2020
Tải file này (Tuan 8.xls)TKB Tuần 08TKB Tuần 08 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 28/9/2020 - 04/10/2020
Tải file này (Tuan 7.xls)TKB Tuần 07TKB Tuần 07 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 21/9/2020 - 27/9/2020
Tải file này (Tuan 6.xls)TKB Tuần 06TKB Tuần 06 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 14/9/2020 - 20/9/2020
Tải file này (Tuan 5.xls)TKB Tuần 05TKB Tuần 05 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 07/9/2020 - 13/9/2020
Tải file này (Tuan 4.xls)TKB Tuần 04TKB Tuần 04 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 31/8/2020 - 06/9/2020
Tải file này (Tuan 3.xls)TKB Tuần 03TKB Tuần 03 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 24/8/2020 - 30/8/2020
Tải file này (Tuan 2.xls)TKB Tuần 02TKB Tuần 02 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 17/8/2020 - 23/8/2020
Tải file này (Tuan 1.xls)TKB Tuần 01TKB Tuần 01 (HKI - 2020 - 2021): Từ ngày 10/8/2020 - 16/8/2020
Tải file này (tkb-hocky1-20-21-chính thức.xls)TKB Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021Tuần 1 bắt đầu thực hiện từ thứ 2, ngày 10/8/2020
Tải file này (TKB Tuan 35 đến hết học kỳ.xlsx)TKB từ Tuần 35 đến hết học kỳ: Thực hiện theo Phương án các khoa xây dựngCác Khoa chủ động tổ chức giảng dạy online theo Kế hoạch, Phương án các Khoa đã xây dựng
Tải file này (Tuan34.xlsx)TKB Tuần 34TKB Tuần 34 (HKII - 2019 - 2020): Từ ngày 23/3 - 29/3/2020
Tải file này (Tuan33.xlsx)TKB Tuần 33TKB Tuần 33 (HKII - 2019 - 2020): Từ ngày 16/3 - 22/3/2020
Tải file này (Tuan32.xlsx)TKB Tuần 32TKB Tuần 32 (HKII - 2019 - 2020): Từ ngày 09/3 - 15/3/2020
Tải file này (tkb-hocky2-19-20-Covid-19.xls)TKB học kỳ 2 năm học 2019 - 2020Điều chỉnh do lịch nghỉ dịch Covid-19, thực hiện từ tuần 32 (ngày 09/3/2020)
Tải file này (Tuan31.xlsx)TKB Tuần 31, bắt đầu quay trở lại Trường học tậpTKB Tuần 31 (HKII - 2019 - 2020): Từ ngày 02/3 - 08/3/2020
Tải file này (Tuan30.xlsx)TKB Tuần 30, học onlineTKB Tuần 30 (HKII - 2019 - 2020): Từ ngày 24/02 - 01/3/2020
Tải file này (Tuan29.xlsx)TKB Tuần 29, học onlineTKB Tuần 29 (HKII - 2019 - 2020): Từ ngày 17/02 - 23/02/2020
Tải file này (Tuan28.xlsx)TKB Tuần 28Nghỉ học theo thông báo số 52/TB-ĐHNLBG-ĐT, ngày 07/02/2020, phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
Tải file này (Tuan27.xlsx)TKB Tuần 27Nghỉ học theo thông báo số 36/TB-ĐHNLBG-ĐT, ngày 03/02/2020, phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
Tải file này (tkb-hocky2-19-20-chinhthuc.xls)TKB Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020Bổ sung TKB của các lớp liên thông và văn bằng 2.
Tải file này (Tuan25 - 26.xlsx)TKB Tuần 25 và Tuần 26Từ ngày 20/01 - 02/2/2020: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Tải file này (Tuan24.xlsx)TKB Tuần 24TKB Tuần 24 (HKII - 2019 - 2020): Từ ngày 13/01 - 19/01/2020
Tải file này (Tuan23.xlsx)TKB Tuần 23TKB Tuần 23 (HKII - 2019 - 2020): Từ ngày 06/01 - 12/01/2020
Tải file này (Tuan22.xlsx)TKB Tuần 22TKB Tuần 22 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 30/12/2019 - 05/01/2020
Tải file này (Tuan21.xlsx)TKB Tuần 21TKB Tuần 21 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 23/12 - 29/12/2019
Tải file này (Tuan20.xlsx)TKB Tuần 20TKB Tuần 20 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 16/12 - 22/12/2019
Tải file này (Tuan19.xlsx)TKB Tuần 19TKB Tuần 19 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 07/12 - 15/12/2019
Tải file này (Tuan18.xlsx)TKB Tuần 18TKB Tuần 18 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 02/12 - 08/12/2019
Tải file này (Tuan17.xlsx)TKB Tuần 17TKB Tuần 17 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 25/11 - 01/12/2019
Tải file này (Tuan16.xlsx)TKB Tuần 16TKB Tuần 16 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 18/11 - 24/11/2019
Tải file này (Tuan15.xlsx)TKB Tuần 15TKB Tuần 15 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 11/11 - 17/11/2019
Tải file này (Tuan14.xlsx)TKB Tuần 14TKB Tuần 14 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 04/11 - 10/11/2019
Tải file này (Tuan13.xlsx)TKB Tuần 13TKB Tuần 13 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 28/10 - 03/11/2019
Tải file này (Tuan12.xlsx)TKB Tuần 12TKB Tuần 12 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 21/10 - 27/10/2019
Tải file này (Tuan11.xlsx)TKB Tuần 11TKB Tuần 11 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 14/10 - 20/10/2019
Tải file này (Tuan10.xlsx)TKB Tuần 10TKB Tuần 10 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 07/10 - 13/10/2019
Tải file này (Tuan9.xlsx)TKB Tuần 9TKB Tuần 9 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 30/9 - 06/10/2019
Tải file này (Tuan8.xlsx)TKB Tuần 8TKB Tuần 8 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 23/9 - 29/9/2019
Tải file này (Tuan7.xlsx)TKB Tuần 7TKB Tuần 7 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 16/9 - 22/9/2019
Tải file này (Tuan6.xlsx)TKB Tuần 6TKB Tuần 6 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 07/9 - 15/9/2019
Tải file này (Tuan5.xlsx)TKB Tuần 5TKB Tuần 5 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 02/9 - 08/9/2019
Tải file này (TKB-ky1-19-20 - DLT-KINHTE 9A.xlsx)TKB Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, Lớp DLT-KINHTE9A 
Tải file này (TKB - ĐH K9, tuan 5 den tuan 7.xlsx)TKB Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, Đại học Khóa 9Từ tuần 5 đến tuần 7 (từ ngày 02/9 - 22/9/2019)
Tải file này (Tuan4.xlsx)TKB Tuần 4TKB Tuần 4 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 26/8 - 01/9/2019
Tải file này (Tuan3.xlsx)TKB Tuần 3TKB Tuần 3 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 19/8 - 25/8/2019
Tải file này (Tuan2.xlsx)TKB Tuần 2TKB Tuần 2 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 12/8 - 18/8/2019
Tải file này (Tuan1.xlsx)TKB Tuần 1TKB Tuần 1 (HKI - 2019 - 2020): Từ ngày 05/8 - 11/8/2019
Tải file này (TKB-ky1-19-20.xls)TKB Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020Tuần 1 bắt đầu, ngày 05/8/2019
Tải file này (tuan48..xlsx)TKB Tuần 48TKB Tuần 48 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 01/7 - 07/7/2019
Tải file này (tuan47..xlsx)TKB Tuần 47TKB Tuần 47 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 24/6 - 30/6/2019
Tải file này (tuan46..xlsx)TKB Tuần 46TKB Tuần 46 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 17/6 - 24/6/2019
Tải file này (tuan45..xlsx)TKB Tuần 45TKB Tuần 45 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 10/6 - 16/6/2019
Tải file này (tuan44..xlsx)TKB Tuần 44TKB Tuần 44 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 03/6 - 09/6/2019
Tải file này (tuan43..xlsx)TKB Tuần 43TKB Tuần 43 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 27/5 - 02/6/2019
Tải file này (tuan42..xlsx)TKB Tuần 42TKB Tuần 42 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 20/5 - 26/5/2019
Tải file này (tuan41..xlsx)TKB Tuần 41TKB Tuần 41 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 13/5 - 19/5/2019
Tải file này (tuan40..xlsx)TKB Tuần 40TKB Tuần 40 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 06/5 - 12/5/2019
Tải file này (tuan39..xlsx)TKB Tuần 39TKB Tuần 39 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 29/4 - 05/5/2019
Tải file này (tuan38..xlsx)TKB Tuần 38TKB Tuần 38 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 22/4 - 28/4/2019
Tải file này (tuan37..xlsx)TKB Tuần 37TKB Tuần 37 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 15/4 - 21/4/2019
Tải file này (tuan36..xlsx)TKB Tuần 36TKB Tuần 36 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 08/4 - 14/4/2019
Tải file này (tuan35..xlsx)TKB Tuần 35TKB Tuần 35 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 01/4 - 07/4/2019
Tải file này (tuan34..xlsx)TKB Tuần 34TKB Tuần 34 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 25/3 - 31/3/2019
Tải file này (tuan33..xlsx)TKB Tuần 33TKB Tuần 33 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 18/3 - 24/3/2019
Tải file này (tuan32..xlsx)TKB Tuần 32TKB Tuần 32 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 11/3 - 17/3/2019
Tải file này (tuan31..xlsx)TKB Tuần 31TKB Tuần 31 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 04/3 - 10/3/2019
Tải file này (tuan30..xlsx)TKB Tuần 30TKB Tuần 30 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 25/02 - 03/3/2019
Tải file này (tuan29..xlsx)TKB Tuần 29TKB Tuần 29 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 18/02 - 24/02/2019
Tải file này (tuan28..xlsx)TKB Tuần 28TKB Tuần 28 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 11/02 - 17/02/2019
Tải file này (tuan26-27..xlsx)TKB Tuần 26 - 27Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ hợi
Tải file này (tuan25..xlsx)TKB Tuần 25TKB Tuần 25 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 21/01 - 27/01/2019
Tải file này (tuan24..xlsx)TKB Tuần 24TKB Tuần 24 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 14/01 - 20/01/2019
Tải file này (tuan23..xlsx)TKB Tuần 23TKB Tuần 23 (HKII - 2018 - 2019): Từ ngày 07/01 - 13/01/2019
 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen