Lý lịch các nhà khoa học
Lý lịch các nhà khoa học tham gia thẩm định, giảng dạy chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ In
Thứ tư, 10/08/2016 11:01

B­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ộ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BẮC GIANG


DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC THAM GIA THẨM ĐỊNH, GIẢNG DẠY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨI. Ngành: Quản lý kinh tế


STT

Họ và tên

1

GS.TSKH. Lê Du Phong

2

GS.TS. Phạm Vân Đình

3

PGS.TS. Bùi Bằng Đoàn

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Dương Nga

5

PGS.TS. Nguyễn Mậu Dũng

6

PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng

7

PGS.TS. Ngô Thị Thuận

8

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

9

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

10

PGS.TS. Trần Đình Thao

11

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

12

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngoan

13

PGS.TS. Bùi Tất Thắng

14

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

15

TS. Nguyễn Tuấn Dương

16

TS. Lê Đình Hải

17

TS. Hoàng Vũ Quang

18

TS. Lê Minh Chính

19

TS. Bùi Văn Huấn

20

TS. Nguyễn Văn Hà

21

TS. Đặng Xuân Anh

22

TS. Diêm Đăng Huân

23

TS. Đồng Thị Vân Hồng

24

TS. Lê Khắc Côi

25

TS. Nguyễn Hải Nam

26

TS. Nguyễn Thực Huy

27

TS. Nông Hữu Tùng

28

TS. Phạm Thanh Hà

29

TS. Phạm Thị Hương Dịu

30

TS. Trần Văn Đức

31

TS. Vũ Phạm Điệp Trà

32

Ths. Đỗ Thị Huyền

33

Ths. Đinh Thị Thanh Hà

 

II. Ngành: Khoa học cây trồng

STT

Họ và tên

1

GS. TS Nguyễn Thế Đặng

2

GS. TS Trần Ngọc Ngoạn

3

GS.TS. Đào Thanh Vân

4

PGS.TS. Lê Khả Tường

5

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

6

PGS.TS. Lê Tất Khương

7

PGS.TS. Hoàng Văn Phụ

8

PGS.TS. Trần Thị Trường

9

TS. Nguyễn Văn Vượng

10

TS. Nguyễn Bình Nhự

11

TS. Nguyễn Thị Xuyến

12

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

13

TS. Nguyễn Ngọc Nông

14

TS. Cấn Văn Toàn

15

TS. Đặng Quý Nhân

16

TS. Đỗ Thành Trung

17

TS. Nguyễn Công Thành

18

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

19

TS. Nguyễn Quang Hưng

20

TS. Nguyễn Quang Tin

22

TS. Nguyễn Thế Huấn

23

TS. Nguyễn Tuấn Dương

24

TS. Nguyễn Văn Hoàn

25

TS. Nguyễn Văn Lục

26

Ths. Nguyễn Thị Hoa

27

Ths. Đinh Thị Thanh Hà

 

III. Chuyên ngành: Chăn Nuôi

STT

Họ và tên

1

GS.TS. Đặng Vũ Bình

2

GS.TS. Phạm Văn Bình

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

4

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

5

PGS.TS. Mai Văn Sánh

6

PGS.TS. Vũ Đình Tôn

7

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

8

PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

9

PGS.TS. Nguyễn Thị Lương Hồng

10

PGS.TS. Đỗ Đức Lực

11

TS. Đoàn Văn Soạn

12

TS. Đặng Hồng Quyên

13

TS. Thân Văn Đại

14

TS. Nguyễn Thanh Sơn

15

TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

16

TS. Hạ Thúy Hạnh

17

TS. Nguyễn Trọng Kim

18

TS. Nguyễn Văn Lưu

19

TS. Ngô Thành Vinh

20

TS. Nguyễn Văn Tuế

21

TS. Phạm Sỹ Tiệp

22

TS. Diêm Đăng Huân

23

TS. Phạm Thanh Hà

24

TS. Nguyễn Hải Nam

25

TS. Trần Đức Hoàn

26

TS. Chu Mạnh Thắng

27

TS. Ngô Thị Kim Cúc

28

TS. Hán Quang Hạnh

29

TS. Phạm Doãn Lân

30

Ths. Nguyễn Thị Hoa

31

Ths. Đinh Thị Thanh Hà

 

IV. Ngành: Quản lý đất đai

STT

Họ và tên

1

PGS.TSKH. Hà Minh Hòa

2

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

3

PGS. TS Vũ Thị Bình

4

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

5

PGS.TS. Đào Châu Thu

6

PGS.TS. Lê Văn Thơ

7

TS. Nguyễn Văn Bài

8

TS. Nguyễn Đình Bồng

9

TS. Chu Thị Bình

10

TS. Đào Đức Mẫn

11

TS. Khương Mạnh Hà

12

TS. Nguyễn Tiến Trung

13

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

14

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

15

TS. Nguyễn Thị Khuy

16

TS. Nguyễn Tiến Cường

17

TS. Nguyễn Văn Hoàn

18

TS. Nguyễn Văn Thiết

19

TS. Phan Anh Tuấn

20

TS. Phùng Gia Hưng

21

TS. Trần Đình Trọng

22

TS. Trần Thị Giang Hương

23

TS. Nguyễn Quốc Oánh

24

Ths. Nguyễn Thị Hoa

25

Ths. Đinh Thị Thanh Hà

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen