Kế hoạch tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Nông - Lâm Bắc Giang In
Thứ sáu, 15/05/2015 13:56

CÔNG ĐOÀN NN&PTNT VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM BẮC GIANG

***

Số: 15 /KH-CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 15 tháng 5 năm 2015.

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng Đại hội Đảng bộ

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020


1. Mục đích – Yêu cầu

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; khơi dậy phong trào thi đua; góp phần xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh; tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức và người lao động có dịp gặp gỡ giao lưu và rèn luyện sức khỏe.

- Hoạt động giao lưu phải thiết thực, phù hợp.

- Các công đoàn bộ phận tạo điều kiện cho các cầu thủ tham gia, vận động các công đoàn viên cổ vũ nhiệt tình cho trận giao hữu.

2. Hình thức - Nội dung- Đối tượng

- Nội dung: Thi đấu bóng đá giao hữu giữa đội bóng Công đoàn viên khối phòng và Công đoàn viên giáo viên.

- Hình thức thi đấu: Thi đấu bóng đá mini 7 người.

- Đối tượng: Cán bộ, viên chức và lao động thuộc các Công Đoàn bộ phận.

3. Thời gian: 16h30’, ngày 20/5/2015.

4. Địa điểm: Sân vận động của trường.

5. Tổ chức thực hiện:

- BCH Công đoàn trường xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập BTC, chuẩn bị kinh phí tổ chức.

- Công đoàn trường giao cho các đồng chí phụ trách việc tập hợp đội bóng và huấn luyện viên có tên sau:

+ Khối phòng: Đ/c Chu Thế Hòa và Phạm Minh Đức

+ Khối giáo viên: Đ/c Tô Minh Thanh và Nguyễn Tuấn Dương.

- Danh sách tổng hợp các cầu thủ của 2 đội gửi về Công đoàn trường trước ngày 20/5/2015 qua đ/c Nguyễn Văn Hảo, Trưởng ban Văn - Thể Công đoàn trường địa chỉ Email: nguyenhaodhnl@gmail.com.

 


Nơi nhận:

- ĐU, BGH (báo cáo)

- CT các CĐ bộ phận (thực hiện)

- BQT Website;

- Lưu VP.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

(đã ký)

 


Nguyễn Văn Hòa

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen