Khoa TN & MT tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy và Công tác quản lý Sinh viên" In
Thứ sáu, 07/08/2015 17:29

Thực hiện kế hoạch tuần sinh hoạt hè năm học 2015 – 2016, chiều ngày 06/8/2015 tại phòng họp số 2 Khoa Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy và công tác quản lý Sinh viên Khoa Tài nguyên & Môi trường năm học 2015 -2016”. Tham dự Hội thảo có Trưởng, Phó các phòng Đào tạo, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Chính trị & Quản lý Sinh viên, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể Cán bộ, Giảng viên Khoa Tài nguyên & Môi trường.


Toàn cảnh buổi Hội thảo

Mở đầu buổi Hội thảo TS. Nguyễn Văn Bài – Phó trưởng Khoa đã giới thiệu đặc điểm tình hình, hoạt động giảng dạy và quản lý Sinh viên của Khoa Tài nguyên & Môi trường. Hiện nay Khoa có 14 Giảng viên cơ hữu, 2 Giảng viên kiêm nhiệm; 2 Giảng viên hợp đồng trong đó trình độ Tiến sĩ: 3; Nghiên cứu sinh: 2; Thạc sỹ: 11; Kỹ sư: 2. Hầu hết Cán bộ, Giảng viên của Khoa đều trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo ở các trường có uy tín trong và ngoài nước.


TS. Nguyễn Văn Bài – Phó trưởng Khoa phát biểu và trình bày các nhóm giải pháp


Với mong muốn nâng cao chất lượng giảng dạy năm học 2015 – 2016 cho đội ngũ Cán bộ, Giảng viên, Khoa đã xây dựng 9 nhóm giải pháp bao gồm: Xây dựng kế hoạch của toàn khoa và từng cá nhân theo năm học và thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo kế hoạch được thực hiện; Tổ chức hội giảng, dự giờ giảng (tập trung vào Giảng viên mới). Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ công tác; Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả đào tạo đại học khóa 1 có sự tham gia của các cơ quan, địa phương sử dụng Sinh viên tốt nghiệp để điều chỉnh nội dung giảng dạy cho phù hợp với thực tiễn; Khuyến khích Giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác và ngoại ngữ; Xây dựng chương trình phối hợp, trao đổi kinh nghiệm công tác với các địa phương, cơ sở nghiên cứu, đào tạo cùng chuyên ngành; Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị; Chủ động tham mưu với lãnh đạo Nhà trường, phối hợp có trách nhiệm với các đơn vị trong việc quản lý đào tạo, đánh giá kết quả học tập của Sinh viên; Thúc đẩy hoạt động NCKH trong Cán bộ - Giảng viên, đặc biệt là Sinh viên; Phát huy vai trò của Trưởng các Bộ môn trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của cơ quan, đơn vị về hoạt động đào tạo, ra đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp cho Sinh viên.

Là khoa có số lượng Sinh viên đông với tổng số gần 1000 Sinh viên các hệ đào tạo, trong đó riêng Đại học chính quy có 680 Sinh viên thì việc nâng cao chất lượng công tác quản lý Sinh viên là vấn đề được tập thể Cán bộ - Giảng viên khoa luôn quan tâm chú trọng. Khoa đã đề ra 9 giải pháp đó là: Nâng cao nhận thức, tầm quan trọng cho Cán bộ - Giảng viên về công tác quản lý Sinh viên; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý Sinh viên và cố vấn học tập; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Sinh viên, nắm bắt toàn diện tình hình Sinh viên; Định kỳ tổ chức đối thoại với Sinh viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Sinh viên để tổ chức các hoạt động quản lý cho phù hợp; Tăng cường công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật phải làm kịp thời, đảm bảo quyền lợi, chính sách cho Sinh viên; Đẩy mạnh công tác phối hợp với Phòng Chính trị - Quản lý sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị có liên quan; Quan tâm cụ thể đến Sinh viên, tạo điều kiện cho Sinh viên phát huy khả năng cao nhất trong việc học tập, rèn luyện và tham gia công tác xã hội; Xây dựng môi trường văn hóa học đường bằng các tiêu chí cụ thể, quán triệt cho Sinh viên nắm được các chuẩn mực vắn hóa của Nhà trường; Đội ngũ Cán bộ quản lý, Giảng viên phải gương mẫu trong công việc, sinh hoạt, ứng xử, giao tiếp với mọi người để Sinh viên noi theo.

 

Đại diện các Phòng chức năng, Đoàn Thanh niên và Giảng viên Khoa phát biểu ý kiến


Trên cơ sở các giải pháp được nêu ra đã có 9 ý kiến thảo luận được đại diện Trưởng, Phó các Phòng chức năng và các Cán bộ, Giảng viên của Khoa phát biểu như: Xây dựng chương trình đào tạo thiên về ứng dụng thực hành đối với các nhóm ngành kỹ thuật như Khoa Tài nguyên & Môi trường; Tích cực cập nhật các giáo trình, bài giảng mới đáp ứng nhu cầu của công việc khi ra trường; Đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm; Mời các chuyên gia, Giảng viên có trình độ cao ở ngoài trường giảng dạy các chuyên đề…; Cần đa dạng đề thi, kiểm tra để phân loại Sinh viên và tránh tình trạng học thuộc; Tạo các diễn đàn khoa học để khuyến khích Sinh viên nghiên cứu tìm hiểu; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cần tổ chức nhiều các cuộc thi, các buổi tình nguyện vệ sinh ngay tại trường để thu hút Sinh viên;…

Buổi Hội thảo là dịp để các Cán bộ, Giảng viên khoa Tài nguyên & Môi trường trao đổi và tìm ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của Giảng viên năm học 2015 – 2016.

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen