Kế hoạch Tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng Ứng dụng CNTT trong tìm kiếm việc làm In
Thứ tư, 20/05/2015 14:32

ĐOÀN TỈNH BẮC GIANG

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG - LÂM

BẮC GIANG

***

Số: KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Bắc Giang, ngày     tháng 5 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

(Tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng Ứng dụng CNTT trong tìm kiếm việc làm)


Căn cứ chương trình công tác của Đoàn Tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào TN năm 2015 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang;

Nhằm trang bị về kiến thức, kỹ năng Ứng dụng CNTT trong tìm kiếm việc làm. Được sự đồng ý của Đoàn Tỉnh Bắc Giang, Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức lớp tập huấn kỹ năng Ứng dụng CNTT trong tìm kiếm việc làm cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng Ứng dụng CNTT trong tìm kiếm việc làm;

- Tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đoàn viên.

2. Yêu cầu:

- Học viên tham gia lớp bồi dưỡng đầy đủ, nghiêm túc, đúng thành phần.
- Các nội dung tập huấn thiết thực, phương thức tổ chức hiệu quả, nghiêm túc, sinh động, tiết kiệm trong tổ chức.

II. NỘI DUNG

1. Ứng dụng Internet khi xin việc;

2. Biết các kỹ năng mềm cần thiết cho người mới đi làm;

3. Biết cách xác định mục tiêu nghề nghiệp và cuộc đời;

4. Hiểu và sử dụng được một số công cụ trắc nghiệm khám phá bản thân.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Đối tượng, số lượng:

- Sinh viên năm cuối;

- Số lượng: 100

2. Thời gian:

- Thời gian: 01 ngày, ngày 01/6/2015 (thứ 2)

- Đoàn viên có mặt tại phòng học lý thuyết lúc 7h00 ngày 01/6/2015 để ổn định tổ chức và điểm danh quân số.

3. Địa điểm:

- Phòng học A203 (học lý thuyết)

- Phòng Thực hành Tin học số 04 (học thực hành)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đoàn Trường:

- Xây dựng kế hoạch và làm việc với các đơn vị phối hợp để thống nhất kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả;

- Triệu tập đại biểu và tổng hợp danh sách đại biểu tham gia lớp tập huấn;

- Ban Tổ chức chuẩn bị các nội dung, tài liệu, báo cáo viên, điều kiện cơ sở vật chất cho lớp tập huấn.

2. Các LCĐ và chi đoàn trực thuộc:

- Triển khai đúng tinh thần kế hoạch, lựa chọn đúng đối tượng tham dự lớp tập huấn.

- Phân công trưởng đoàn của đơn vị, lập và gửi danh sách (theo mẫu) về BCH Đoàn trường chậm nhất ngày 25/5/2015 (Trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm về quân số của đơn vị mình quản lý).

- Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp đồng chí Đàm Thuận Minh Bình – Phó bí thư Đoàn trường, SĐT: 01687.136.888 hoặc đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Phó trưởng ban Tuyên giáo, SĐT: 01678.888.686.

3. Học viên tham gia lớp tập huấn:

- Chuẩn bị giấy, bút, đồ dùng cá nhân, Máy tính xách tay (nếu có)

BTV Đoàn trường đề nghị các LCĐ và CĐ trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch.


Nơi nhận:

- Tỉnh Đoàn (để b/c);

- ĐU, BGH (để b/c);

- Các khoa, TT (để phối hợp);

- LCĐ, CĐ trực thuộc;

- BCH Đoàn trường, BCH Hội SV;

- Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

Đàm Thuận Minh Bình

Đính kèm:
Tập tinGhi chúCập nhật
Tải file này (maudk.pdf)Mẫu đăng ký 20/05/2015
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen