Lịch học tuần sinh hoạt công dân hệ Đại học khóa 4, hệ Cao đẳng khóa 15 năm học 2014 - 2015 In
Thứ hai, 11/08/2014 14:44

 

TRƯỜNG ĐH NÔNG - LÂM BẮC GIANG


LỊCH HỌC TUẦN  SINH HOẠT CÔNG DÂN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 4 , HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 15

NĂM HỌC 2014 – 2015


Lịch học từ thứ 3 ngày 12/8/2014 cho đến hết ngày 22/08/2014, nội dung chương trình tuần sinh hoạt công dân đầu khóa như sau:

1. Ngày 12 – 13/8/2014 sinh viên sinh hoạt, học tập tại các khoa cả 2 hệ đại học và cao đảng.

2. Ngày 14 – 22/8/ 2014 học theo lớp: Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng phân làm 3 lớp A, B, C.

Lớp/sĩ số

Khoa (ngành)

Số SV trúng tuyển

A

Đại học: 150 sinh viên

Cao đẳng

23 sinh viên

- Ngành kế toán

- Khoa học cây trồng

- Công nghệ sinh học

- Tài nguyên rừng

- Lâm sinh

- Khoa học cây trồng

- Lâm sinh

- Tài nguyên rừng

75

20

14

37

4

2

3

18

B

Đại học: 178 sinh viên

Cao đẳng

19 sinh viên

- Chăn nuôi

- Thú y

- Công nghệ thực phẩm

- Chăn nuôi

- Thú y

15

99

64

1

21

C

Đại học: 175 sinh viên

Cao đẳng

27 sinh viên

- Quản lý đất đai

- Quản lý TNMT

- Quản lý đất đai

- Quản lý TNMT

84

91

18

9


 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐH NÔNG - LÂM BẮC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH HỌC TUẦN  SINH HOẠT CÔNG DÂN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 4 , HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 15

NĂM HỌC 2014 – 2015


Lịch học từ thứ 3 ngày 12/8/2014 cho đến hết ngày 22/8/2014, nội dung chương trình tuần sinh hoạt công dân đầu khóa như sau:

1. Sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng phân làm 3 lớp: A, B, C (có danh sách kèm theo)

2. Địa điểm học: Các lớp học chung: Phòng họp số 1, Nhà văn hóa thanh niên, Giảng đường B 301.

Đơn vị phụ trách và thời gian cụ thể như sau:

Thời gian

Lớp

Đơn vị phụ trách

Địa điểm

Tóm lược nội dung

Thứ 3 ngày 12/8/2014 và thứ 4 ngày 13/8/2014

Sáng

từ 7h30 – 11h

sinh viên
học theo khoa chuyên môn (Hệ ĐH và CĐ)

Khoa tài chính - Kế toán:

Chủ nhiệm khoa và cố vấn học tập

Giảng đường B301

- Giới thiệu về khoa, ngành nghề, chương trình đào tạo; hướng nghiệp và việc làm
- Cố vấn học tập về quản lý lớp, hướng dẫn và tổ chức mọi hoạt động của tập thể lớp;
-  Hướng dẫn đăng ký tín chỉ.
- Phân xếp loại học tập và rèn luyện.
- Tổ chức tham quan phòng thí nghiệm, cơ sở thực nghiệm của khoa.

Khoa Nông học:

Chủ nhiệm khoa và cố vấn học tập

Giảng đường B105

Khoa Chăn nuôi thú y:

Chủ nhiệm khoa và cố vấn học tập

Nhà văn hóa thanh niên

Chiều từ
13h30 – 17h30

Khoa Tài nguyên Môi trường:

Chủ nhiệm khoa và cố vấn học tập

Phòng họp số 1

Khoa Công nghệ thực phẩm:

Chủ nhiệm khoa và cố vấn học tập

Giảng đường B101

Khoa Lâm nghiệp:

Chủ nhiệm khoa và cố vấn học tập

Giảng đường B102

Thứ 5 ngày 14/8/2014

Sáng từ 7h30 – 11h

A

Đảng ủy; Ban Giám Hiệu:
TS Nguyễn Quang Hà;
TS. Đoàn Văn Soạn

Phòng họp số 1

- Nghị quyết 29/NQ-TW
- Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.
- Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội.
- Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020.
- Nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học

B

Phòng Chính trị - QLSV:
Ths. Nguyễn Văn Thông

Ths. Ngô Đức Tuấn

Giảng đường B301

- Công tác tổ chức lớp theo ngành học;
- Quy chế, quy định về công tác SV
- Tín dụng chính sách cho HSSV;
- Công tác về chế độ chính sách,TCXH, học bổng và học phí;

- Công tác y tế trường học, BHYT, BHTT
- Công tác về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm…

C

- Trung tâm thông tin & thư viện (Phụ trách):
Ths. Phạm Văn Vân

- Chủ nhiệm khoa Tin học ngoại ngữ.

- Chuyên viên phòng máy khoa Tài chính – kế toán.

- Chuyên viên khoa Tài nguyên Môi trường

- Thư viện và Phòng máy của các khoa

- Thăm quan thư viện,
- Hướng dẫn sử dụng máy tính;

- Hướng dẫn tra cứu; tìm kiếm tài liệu trong thư viện;

Chiều từ

13h30 – 17h30

A

- Trung tâm thông tin & thư viện (Phụ trách):
Ths. Phạm Văn Vân

- Chủ nhiệm khoa Tin học ngoại ngữ.

- Chuyên viên phòng máy khoa Tài chính – kế toán.

- Chuyên viên khoa Tài nguyên Môi trường

- Thư viện và Phòng máy của các khoa

- Thăm quan thư viện,
- Hướng dẫn sử dụng máy tính;

- Hướng dẫn tra cứu; tìm kiếm tài liệu trong thư viện

B

Đoàn Thanh Niên: NCS. Trần Minh Cảnh

Hội sinh viên:

Ths. Trương Văn Thành

Nhà văn hóa thanh niên

- Tuyên truyền phổ biến về giáo dục pháp luật, các tệ nạn xã hội
- Đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học;
- Tổ chức cho SV tìm hiểu và tham dự Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo TW, TW Đoàn TNCS HCM, Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức.
- Chương trình, hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 – 2015.

C

Phòng Chính trị - QLSV:
Ths. Nguyễn Văn Thông

Ths. Ngô Đức Tuấn

Giảng đường B301

- Công tác tổ chức lớp theo ngành học;
- Quy chế, quy định về công tác SV
- Tín dụng chính sách cho HSSV;
- Công tác về chế độ chính sách,TCXH, học bổng và học phí;

- Công tác y tế trường học, BHYT, BHTT
- Công tác về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội.

Thứ 6 ngày 15/8/2014

Sáng từ 7h30 – 11h

A

Phòng Chính trị - QLSV:
Ths. Nguyễn Văn Thông

Ths. Ngô Đức Tuấn

Giảng đường B301

- Công tác tổ chức lớp theo ngành học;
- Quy chế, quy định về công tác SV
- Tín dụng chính sách cho HSSV;
- Công tác về chế độ chính sách,TCXH, học bổng và học phí;

- Công tác y tế trường học, BHYT, BHTT
- Công tác về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm…

B

Đảng ủy; Ban Giám Hiệu:
TS Nguyễn Quang Hà;
TS. Đoàn Văn Soạn

Phòng họp số 1

- Nghị quyết 29/NQ-TW
- Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.
- Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội.
- Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020.
- Nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học

C

- Trung tâm thông tin & thư viện (Phụ trách):
Ths. Phạm Văn Vân

- Chủ nhiệm khoa Tin học ngoại ngữ.

- Chuyên viên phòng máy khoa Tài chính – kế toán.

- Chuyên viên khoa Tài nguyên Môi trường

- Thư viện và Phòng máy của các khoa

- Hướng dẫn lập và gửi các Email; các trang mạng xã hội Face Book và

- Hướng dẫn khai thác  thông tin trên Internet phục vụ truy cập tài liệu cho học tập.

- Hướng dẫn đăng ký học tập qua phần mềm đào tạo.

Chiều từ

13h30 – 17h30

A

Đoàn Thanh Niên: NCS. Trần Minh Cảnh

Hội sinh viên:

Ths. Trương Văn Thành

Nhà văn hóa thanh niên

- Tuyên truyền phổ biến về giáo dục pháp luật, các tệ nạn xã hội
- Đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học;
- Tổ chức cho SV tìm hiểu và tham dự Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo TW, TW Đoàn TNCS HCM, Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức.
- Chương trình, hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 – 2015.

B

- Trung tâm thông tin & thư viện (Phụ trách):
Ths. Phạm Văn Vân

- Chủ nhiệm khoa Tin học ngoại ngữ.

- Chuyên viên phòng máy khoa Tài chính – kế toán.

- Chuyên viên khoa Tài nguyên Môi trường

- Thư viện và Phòng máy của các khoa

- Thăm quan thư viện,
- Hướng dẫn sử dụng máy tính;

- Hướng dẫn tra cứu; tìm kiếm tài liệu trong thư viện;

C

Phòng Đào tạo:
- Ths. Trần Văn Châu

- Chuyên viên của phòng

Giảng đường B301

- Công tác đào tạo trong Luật Giáo dục
- Đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;
- Quy định của nhà trường về công tác đào tạo.
- Công tác giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng & an ninh.
- Các nội dung khác liên quan đến công tác đào tạo.

Thứ 2 ngày 18/8/2014

Sáng từ 7h30 – 11h

A

Phòng Đào tạo:
- Ths. Trần Văn Châu

- Chuyên viên của phòng

Nhà văn hóa thanh niên

- Công tác đào tạo trong Luật Giáo dục
- Đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;
- Quy định của nhà trường về công tác đào tạo.
- Công tác giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng & an ninh.
- Các nội dung khác liên quan đến công tác đào tạo.

B

- Trung tâm thông tin & thư viện (Phụ trách):
Ths. Phạm Văn Vân

- Chủ nhiệm khoa Tin học ngoại ngữ.

- Chuyên viên phòng máy khoa Tài chính – kế toán.

- Chuyên viên khoa Tài nguyên Môi trường

- Thư viện và Phòng máy của các khoa

- Hướng dẫn lập và gửi các Email; các trang mạng xã hội Face Book và

- Hướng dẫn khai thác  thông tin trên Internet phục vụ truy cập tài liệu cho học tập.

- Hướng dẫn đăng ký học tập qua phần mềm đào tạo.

C

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD:

-TS. Nguyễn Văn Vượng

- Chuyên viên của phòng

Giảng đường B301

- Công tác Khảo thí & đảm bảo chất lượng trong giáo dục đào tạo;
- Phổ biến quy chế thi, kiểm tra; điều kiện dự thi của SV;
- Hướng dẫn  lấy ý kiến điều tra chất lượng giáo dục
- Nội dung khác liên quan đến công tác khảo thí.

Chiều từ

13h30 – 17h30

A

- Trung tâm thông tin & thư viện (Phụ trách):
Ths. Phạm Văn Vân

- Chủ nhiệm khoa Tin học ngoại ngữ.

- Chuyên viên phòng máy khoa Tài chính – kế toán.

- Chuyên viên khoa Tài nguyên Môi trường

- Thư viện và Phòng máy của các khoa

- Hướng dẫn lập và gửi các Email; các trang mạng xã hội Face Book và

- Hướng dẫn khai thác  thông tin trên Internet phục vụ truy cập tài liệu cho học tập.

- Hướng dẫn đăng ký học tập qua phần mềm đào tạo.

B

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD:

-TS. Nguyễn Văn Vượng

- Chuyên viên của phòng

Giảng đường B301

- Công tác Khảo thí & đảm bảo chất lượng trong giáo dục đào tạo;
- Phổ biến quy chế thi, kiểm tra; điều kiện dự thi của SV;
- Hướng dẫn  lấy ý kiến điều tra chất lượng giáo dục
- Nội dung khác liên quan đến công tác khảo thí.

C

Đoàn Thanh Niên: NCS. Trần Minh Cảnh

Hội sinh viên:

Ths. Trương Văn Thành

Nhà văn hóa thanh niên

- Tuyên truyền phổ biến về giáo dục pháp luật, các tệ nạn xã hội
- Đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học;
- Tổ chức cho SV tìm hiểu và tham dự Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo TW, TW Đoàn TNCS HCM, Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức.
- Chương trình, hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 – 2015.

Thứ 3 ngày 19/8/2014

Sáng từ 7h30 – 11h

A

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD:

-TS. Nguyễn Văn Vượng

- Chuyên viên của phòng

Nhà văn hóa thanh niên

- Công tác Khảo thí & đảm bảo chất lượng trong giáo dục đào tạo;
- Phổ biến quy chế thi, kiểm tra; điều kiện dự thi của SV;
- Hướng dẫn  lấy ý kiến điều tra chất lượng giáo dục
- Nội dung khác liên quan đến công tác khảo thí.

B

Phòng Đào tạo:
- Ths. Trần Văn Châu

- Chuyên viên của phòng

Giảng đường B301

- Công tác đào tạo trong Luật Giáo dục
- Đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;
- Quy định của nhà trường về công tác đào tạo.
- Công tác giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng & an ninh.
- Các nội dung khác liên quan đến công tác đào tạo.

C

Đảng ủy; Ban Giám Hiệu:
TS Nguyễn Quang Hà;
TS. Đoàn Văn Soạn

Phòng họp số 1

- Nghị quyết 29/NQ-TW
- Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.
- Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội.
- Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020.
- Nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học

Thứ 3 buổi chiều ngày 19/8/2014 Khám sức khỏe

Chiều từ 13h30 – 17h30

C

Tổ Y tế học đường - Phòng Chính trị-QLSV:
Ysỹ Nguyến Thị Chỉnh

Giảng đường B101; B102; B103; B104

- Quản lý TNMT (ĐH & CĐ)

Thứ 4 ngày 20/8/2014 Khám sức khỏe

Sáng từ 7h30 – 11h

A

Tổ Y tế học đường; Phòng Chính trị -QLSV:
Ysỹ Nguyến Thị Chỉnh

Giảng đường B101; B102; B103; B104

- Kế toán (ĐH)

- Khoa học cây trồng (ĐH)

Chiều từ

13h30 – 17h30

A

Tổ Y tế học đường; Phòng Chính trị -QLSV:
Ysỹ Nguyến Thị Chỉnh

Giảng đường B101; B102; B103; B104

- Công nghệ sing học (ĐH)

- Tài nguyên rừng (ĐH)

- Lâm sinh (ĐH)

- Khoa học cây trồng  (CĐ)

- Lâm sinh (CĐ)

- Tài nguyên rừng (CĐ)

Thứ 5 ngày 21/8/2014

Khám sức khỏe

Sáng từ 7h30 – 11h

B

Tổ Y tế học đường - Phòng Chính trị -QLSV:
Ths. Nguyễn Văn Thông

Giảng đường B101; B102; B103; B104

Chăn nuôi (ĐH)

- Thú y (ĐH)

Chiều từ

13h30 – 17h30

B

Tổ Y tế học đường - Phòng Chính trị-QLSV:
Ths. Nguyễn Văn Thông

Giảng đường B101; B102; B103; B104

- Công nghệ thực phẩm (ĐH)

- Chăn nuôi (CĐ)

- Thú y (CĐ)

Thứ 6 ngày 22/8/2014 Khám sức khỏe

Sáng từ 7h30 – 11h

C

Tổ Y tế học đường - Phòng Chính trị-QLSV:
Ths. Nguyễn Văn Thông

Giảng đường B101; B102; B103; B104

- Quản lý đất đai (ĐH & CĐ)

Thứ 6 ngày 22/8/2014 chiều viết bài thu hoạch

Chiều từ

13h30 – 17h30

A

Phòng Chính trị - QLSV:
Ths. Nguyễn Văn Thông

Giảng đường B301

- Biên chế và tổ chức cán sự lớp
- Tổ chức cho SV viết bài thu hoạch.

B

Phòng Chính trị - QLSV:
Ths. Nguyễn Văn Thông

Phòng họp số 1

- Biên chế và tổ chức cán sự lớp
- Tổ chức cho SV viết bài thu hoạch.

C

Phòng Chính trị - QLSV:
Ths. Nguyễn Văn Thông

Nhà văn hóa thanh niên

- Biên chế và tổ chức cán sự lớp
- Tổ chức cho SV viết bài thu hoạch.

Ghi chú: Ban Giám Hiệu yêu cầu:

- Trung tâm thông tin thư viện phối hợp với Khoa tin học ngoại ngữ, phòng máy khoa Tài chính - Kế toán và khoa Tài nguyên Môi trường chuẩn bị phòng máy có Internet; Hướng dẫn sinh viên thực hiện nội dung trên.

- Phòng HCTH chuẩn bị giảng đường, phòng họp; âm thanh, máy chiếu, font chiếu và  thiết bị hỗ trợ giảng dạy theo yêu cầu của giảng viên lên lớp;

- Giảng viên lên lớp nếu sử dụng công cụ hỗ trợ giảng dạy cần báo trước 01 ngày cho phòng HCTH để chuẩn bị.

- Đơn vị phụ trách: Chuẩn bị 02 câu hỏi cho sinh viên viết bài thu hoạch và gửi về phòng Chính trị - Quản lý sinh viên, trước ngày 19/8/2014.

- Phòng Chính trị -Quản lý sinh viên chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý sinh viên các lớp chung trong tuần sinh hoạt công dân.

Bắc Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Quang Hà

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen