Lý lịch các nhà khoa học
Lý lịch các nhà khoa học tham gia thẩm định, giảng dạy chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ In
Thứ tư, 10/08/2016 11:01

­­­­­B­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ộ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BẮC GIANG

 

LÝ LỊCH CÁC NHÀ KHOA HỌC THAM GIA THẨM ĐỊNH, GIẢNG DẠY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 


I. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

STT

Họ và tên

1

GS.TSKH. Lê Du Phong

2

GS.TS. Phạm Vân Đình

3

PGS.TS. Bùi Bằng Đoàn

4

PGS.TS. Dương Thị Nga

5

PGS.TS. Nguyễn Mậu Dũng

6

PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng

7

PGS.TS. Ngô Thị Thuận

8

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

9

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

10

PGS.TS. Trần Đình Thao

11

TS. Nguyễn Quang Hà

12

TS. Nguyễn Văn Hà

13

TS. Đặng Xuân Anh

14

TS. Diêm Đăng Huân

15

TS. Đồng Thị Vân Hồng

16

TS. Lê Khắc Côi

17

TS. Nguyễn Hải Nam

18

TS. Nguyễn Thực Huy

19

TS. Nông Hữu Tùng

20

TS. Phạm Thanh Hà

21

TS. Phạm Thị Hương Dịu

22

TS. Trần Văn Đức

23

TS. Vũ Phạm Điệp Trà

24

Ths. Đỗ Thị Huyền


II. Chuyên ngành: Khoa Học Cây Trồng

STT

Họ và tên

1

GS. TS Nguyễn Thế Đặng

2

GS. TS Trần Ngọc Ngoạn

3

PGS.TS. Đào Thanh Vân

4

PGS.TS. Lê Khả Tường

5

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

6

PGS.TS. Lê Tất Khương

7

PGS.TS. Hoàng Văn Phụ

8

TS. Nguyễn Văn Vượng

9

TS. Nguyễn Bình Nhự

10

TS. Nguyễn Thị Xuyến

11

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

12

TS. Nguyễn Ngọc Nông

13

TS. Cấn Văn Toàn

14

TS. Đặng Quý Nhân

15

TS. Đỗ Thành Trung

16

TS. Nguyễn Công Thành

17

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

18

TS. Nguyễn Quang Hưng

19

TS. Nguyễn Quang Tin

20

TS. Nguyễn Thế Huấn

22

TS. Nguyễn Tuấn Dương

23

TS. Nguyễn Văn Hoàn

24

TS. Nguyễn Văn Lục

25

TS. Trần Thị Trường

26

Ths. Nguyễn Thị Hoa


III. Chuyên ngành: Chăn Nuôi

STT

Họ và tên

1

GS.TS. Đặng Vũ Bình

2

GS.TS. Phạm Văn Bình

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

4

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

5

PGS.TS. Mai Văn Sánh

6

PGS.TS. Vũ Đình Tôn

7

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

8

PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

9

PGS.TS. Nguyễn Thị Lương Hồng

10

TS. Đoàn Văn Soạn

11

TS. Đặng Hồng Quyên

12

TS. Thân Văn Đại

13

TS. Nguyễn Thanh Sơn

14

TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

15

TS. Hạ Thúy Hạnh

16

TS. Nguyễn Trọng Kim

17

TS. Nguyễn Văn Lưu

18

TS. Đỗ Đức Lực

19

TS. Nguyễn Văn Tuế

20

TS. Phạm Sỹ Tiệp

21

TS. Diêm Đăng Huân

22

TS. Phạm Thanh Hà

23

TS. Nguyễn Hải Nam

24

TS. Trần Đức Hoàn

25

TS. Chu Mạnh Thắng

26

TS. Ngô Thị Kim Cúc

27

TS. Hán Quang Hạnh

28

TS. Phạm Doãn Lân

29

Ths. Nguyễn Thị Hoa


IV. Chuyên ngành: Quản lý Đất Đai

STT

Họ và tên

1

PGS.TSKH. Hà Minh Hòa

2

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

3

PGS. TS Vũ Thị Bình

4

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

5

PGS.TS. Đào Châu Thu

6

TS. Nguyễn Văn Bài

7

TS. Nguyễn Đình Bồng

8

TS. Chu Thị Bình

9

TS. Đào Đức Mẫn

10

TS. Khương Mạnh Hà

11

TS. Lê Văn Thơ

12

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

13

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

14

TS. Nguyễn Thị Khuy

15

TS. Nguyễn Tiến Cường

16

TS. Nguyễn Văn Hoàn

17

TS. Nguyễn Văn Thiết

18

TS. Phan Anh Tuấn

19

TS. Phùng Gia Hưng

20

TS. Trần Đình Trọng

21

TS. Trần Thị Giang Hương

22

TS. Nguyễn Quốc Oánh

23

Ths. Nguyễn Thị Hoa

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen