Tuần 35 (từ ngày 26/8 đến ngày 01/9) In
Thứ sáu, 23/08/2019 17:49

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2, ngày 26/8

07h30’

Tuần sinh hoạt công dân

Theo Thông báo số 771/ĐHNLBG-ĐT ngày 05/8/2019.

TT Tuyển sinh - Dịch vụ

Phòng 102 (Giảng đường B5)

14h00’

Tuần sinh hoạt công dân

Theo Thông báo số 771/ĐHNLBG-ĐT ngày 05/8/2019.

Các khoa chuyên môn

Khoa tự bố trí

Thứ 3, ngày 27/8

Từ 07h00’ đến 08h30'

Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 các bậc học

- Lãnh đạo sở GD&ĐT, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT.

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

- Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc quản lý của sở GD&ĐT Bắc Giang.

Sở GD&ĐT Bắc Giang

Hội trường B5

07h30’

Tuần sinh hoạt công dân

Theo Thông báo số 771/ĐHNLBG-ĐT ngày 05/8/2019.

ĐTN-HSV

Phòng 102 (B5), khuôn viên trường

08h30' Hội thảo khối Mầm non Theo Thông báo triệu tập của Sở GD&ĐT Sở GG&ĐT Bắc Giang Hội trường B5
08h30' Hội thảo khối Tiểu học Theo Thông báo triệu tập của Sở GD&ĐT Sở GG&ĐT Bắc Giang Phòng họp số 2

13h00’

Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 các bậc học

- Lãnh đạo sở GD&ĐT, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT.

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

- Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc quản lý của sở GD&ĐT Bắc Giang.

Sở GD&ĐT Bắc Giang

Hội trường B5

14h00’

Tuần sinh hoạt công dân

Theo Thông báo số 771/ĐHNLBG-ĐT ngày 05/8/2019.

ĐTN-HSV

Phòng 102 (B5), khuôn viên trường

Thứ 4, ngày 28/8

07h30’

Tuần sinh hoạt công dân

Theo Thông báo số 771/ĐHNLBG-ĐT ngày 05/8/2019.

Phòng Đào tạo

Phòng 102 (Giảng đường B5)

14h00’

Tuần sinh hoạt công dân

Theo Thông báo số 771/ĐHNLBG-ĐT ngày 05/8/2019.

Các Phòng: Đào tạo, KT&ĐBCLĐT

Phòng 102 (Giảng đường B5)

Nhắc việc:

- Các khoa chuyên môn tổ chức tổng kết năm học 2018-2019 theo Kế hoạch 831/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 13/8/2019.

- Đề nghị các khoa chuyên môn gửi thống kê giờ giảng năm học 2018 - 2019 về phòng Đào tạo trước ngày 30/8/2019.

- Đề nghị các thầy, cô có tên trong danh sách theo thông báo gửi email ngày 13/8/2019 hoàn thành điểm tổng kết các học phần giảng dạy các lớp cao học.

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 2, ngày 26/8

Ford Laser

BGH, Thầy Điệp, đi công tác

09h00’

Trường CĐ Ngô Gia Tự - Bắc Giang

02

Prado

BGH, Thầy Điệp, đi công tác

12h00’

Số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội

16h00’

03

Thứ 4, ngày 28/8

Toyota Hice

ĐTN, Thầy Bình, tham gia Hội nghị

07h00’

Quảng trường 03/2 - Bắc Giang

11h30’

05

Cập nhật ngày Thứ ba, 27/08/2019 09:12
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen