Cán bộ - viên chức
Cán bộ - Viên chức In
Thứ hai, 13/08/2012 08:22

Nguyễn Thị Hoài Trang

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/Chức danh: Trưởng phòng/GVC
- Email: trangcdnl2000@gmail.com

- Điện thoại: 0914 774 573

Trần Thế Hiệp

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/chức danh:
Phó Trưởng phòng/CV
- Email: tranhiepdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0983 819 151

 

 


 

TỔ QUẢN TRỊ CƠ CỞ HẠ TẦNG, NHÀ CỬA


Hoàng Thanh Điệp

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ:
Tổ trưởng
- Email: thanhdiepbg@gmail.com

- Điện thoại: 0984656980

Nguyễn Thị Hoa

- Trình độ: 
- Chức danh:
Nhân viên
- Email:

- Điện thoại:

Nguyễn Thị Hoa

- Trình độ: 
- Chức danh:
Nhân viên
- Email:

- Điện thoại:

Mai Thị Thanh Hà

- Trình độ: 
- Chức danh:
Nhân viên
- Email:

- Điện thoại:

Lê Thị Thiện

- Trình độ: 
- Chức danh:
Nhân viên
- Email:

- Điện thoại:

Đỗ Thị Thu Hoài

- Trình độ: 
- Chức danh:
Nhân viên
- Email:

- Điện thoại:

 

 

 


 

TỔ QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

 

Nguyễn Đức Vinh

- Trình độ: Đại học
- Chức vụ/Chức danh: Tổ trưởng

- Email:
nguyenducvinhdhnl1978@gmail.com

- Điện thoại: 0912 428 458

Nguyễn Thị Hoài Trang

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/Chức danh: Trưởng phòng/GVC
- Email: trangcdnl2000@gmail.com

- Điện thoại: 0914 774 573

Lê Vinh Quang

 

- Trình độ: Đại học

- Chức danh: Kỹ sư
- Email: vinhquang1327@gmail.com

- Điện thoại: 0919 881 203

Dương Ngọc Thái

- Trình độ: Đại học
- Chức danh:
Nhân viên
- Email:
duongngocthaivn@gmail.com

- Điện thoại: 0977357787

Phan Công Chiến

- Trình độ: Cao đẳng
- Chức danh:
Nhân viên
- Email: nhunganhsaodem2010@gmail.com

- Điện thoại: 0987 294 133

 

 


 

TỔ ĐẦU TƯ

 

Trần Thế Hiệp

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/chức danh:
Phó Trưởng phòng (kiêm Tổ trưởng)
- Email: tranhiepdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0983 819 151

Nguyễn Văn Công

- Trình độ: Đại học

- Chức danh: Kỹ sư
- Email:
congnguyen.nuce49@gmail.com

- Điện thoại: 0975 727 032

Trần Đức Toản

- Trình độ: Đại học

- Chức danh: Kỹ sư 
- Email:
tranductoan@gmail.com

- Điện thoại: 01252985557

 

 


 

TỔ QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG

 

Nguyễn Văn Sơn

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Tổ trưởng

- Email: thanhson2611@gmail.com

- Điện thoại: 0945735669

Nguyễn Thị Nga

- Trình độ: 
Chức danh:
Nhân viên
- Email: ngact@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 01676 529 432

Nguyễn Thị Phương

- Trình độ: 
- Chức danh:
Nhân viên
- Email:

- Điện thoại:

Nguyễn Thị Nam

- Trình độ: 
- Chức danh:
Nhân viên
- Email:

- Điện thoại:

Nguyễn Thị Xuyên

- Trình độ: Đại học
- Chức vụ: Cán sự

- Điện thoại: 0365129717

 

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen