Cán bộ - Viên chức
Danh sách Cán bộ - Viên chức phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế In


Trần Đức Hoàn

- Học hàm: Phó Giáo sư

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ/chức danh: Trưởng phòng/GVCC
- Email: hoantd@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0965 679 819Diêm Tuyết Mai

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Email: diemtuyetmai@gmail.com

- Điện thoại: 0855 916 973

Dương Quốc Hùng

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Kỹ sư
- Email: quochung139@gmail.com

- Điện thoại: 0988 166 339

 

Chu Thùy Dương

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: chuthuyduongk51cnsh@gmail.com
- Điện thoại: 0943671769

Nguyễn Ngọc Tuấn

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Kỹ sư
- Email: tuanbio.bafu@gmail.com
- Điện thoại: 0967612387


 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen