Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

Nhân sự:

1. TS Đặng Xuân Anh - Trưởng phòng

2. ThS.CV. Thân Thế Hùng - Phó Trưởng phòng

3. ThS. CV. Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Kỹ sư

4. CV. Nguyễn Thị Minh Huệ - Chuyên viên

5. ThS. Tạ Thị Thảo - Chuyên viên chuyên trách VP Đảng ủy

Chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ giúp Hiệu trưởng xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý; quy hoạch, sắp xếp, bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện đúng và kịp thời chế độ chính sách của Nhà nước, quy định nội bộ đối với cán bộ công chức trong Trường, bảo hộ lao động và bảo hiểm xã hội.

Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ của Trường để nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của Trường gồm: cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và biên chế của các đơn vị;

- Nghiên cứu, nắm vững và giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện tốt đường lối, chính sách cán bộ của Đảng và Nhà nước;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch hàng năm, về cơ cấu đội ngũ cán bộ nhằm đảm bảo cân đối, đồng bộ. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ về số lượng, chất lượng, sử dụng cán bộ đúng chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho mọi hoạt động của Nhà trường;

- Tổ chức thực hiện các quy trình tuyển dụng công chức, viên chức, chuẩn bị văn bản ký kết các hợp đồng lao động trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong Trường. Cùng với các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống các quy định, nội quy làm việc trong Trường;

- Phối hợp với các đơn vị khác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất theo tiêu chuẩn chức danh viên chức Nhà nước, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng công tác và sự phát triển của Trường;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn cho Hiệu trưởng về việc thực hiện quy trình xét duyệt phong học hàm, danh hiệu Nhà giáo cho cán bộ của Trường;

- Tuyển lựa cán bộ, công chức trình lãnh đạo Trường phê duyệt để làm các thủ tục về nhân sự đi công tác, học tập trong và ngoài nước;

- Quản lý hồ sơ cán bộ công chức trong toàn Trường. Nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về công tác cán bộ;

- Chủ trì lập hồ sơ xét các vụ kỷ luật cán bộ, công chức, cùng với các đơn vị có liên quan tham gia hội đồng xét kỷ luật cán bộ viên chức để đề nghị hình thức kỷ luật trình Hiệu trưởng ra quyết định;

- Chuẩn bị hồ sơ nhân sự bổ nhiệm các chức vụ để Hiệu trưởng ra các quyết định hoặc báo cáo cấp trên quyết định theo phân cấp quản lý;

- Soạn thảo và quản lý các văn bản về công tác Tổ chức cán bộ do Hiệu trưởng ban hành, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị về công tác Tổ chức cán bộ;

- Kết hợp các đơn vị thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường. Kết hợp với Ban thanh tra giáo dục, thanh tra cán bộ công chức nghiên cứu và đề  xuất cách giải quyết các đơn thư khiếu tố;

- Nắm vững chế độ chính sách và tiền lương, phụ cấp, nâng bậc, chuyển ngạch công chức, bảo hiểm xã hội, kiểm tra an toàn lao động và các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước đối với cán bộ công chức trong trường để quản lý và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

- Quản lý CBVC của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Những thành tích đã đạt được:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009

- Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT năm 2009

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT năm 2014

- Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT năm 2015

Liên hệ:

- Văn phòng: Tầng 2 - nhà A1

- Email: phongtccb@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 02043 574 947


 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen