Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

Phòng CTCT & CTSV là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng, Ðảng uỷ trường về công tác chính trị và công tác sinh viên.
I- Công tác chính trị:
1. Chủ trì xây dựng chương trình kế hoạch về công tác chính trị tư tưởng. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, sinh viên trong trường, phản ánh kịp thời, đầy đủ khách quan cho Ðảng uỷ, Hiệu trưởng; đồng thời đề xuất những chủ trương, biện pháp giải quyết thích hợp những vấn đề liên quan đến tư tưởng của cán bộ và sinh viên.
2. Tổ chức tuyên truyền quán triệt đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của trường cho cán bộ, công chức, người lao động và sinh viên.. Chủ trì hoạt động tuyên truyền phục vụ các đợt sinh hoạt chính trị, ngày lễ lớn trong năm do trường tổ chức.
3. Chủ trì tổ chức các buổi nói chuyện thời sự ngoại khoá cho cán bộ, công chức và sinh viên góp phần nâng cao trình độ giác ngộ chính trị.
4. Chủ trì tổ chức học chính trị đầu khoá và cuối khoá, tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên.
5. Quản lý việc in ấn phẩm cho các đơn vị, quản lý đài truyền thanh của trường và chịu trách nhiệm về nội dung phát thanh. Là đầu mối quan hệ với các phóng viên báo, đài và phương tiện thông tin đại chúng, chịu trách nhiệm về việc đưa tin, viết bài cho các báo.
6. Chủ trì công tác trang trí, âm thanh, ánh sáng, chuẩn bị hội trường phục vụ cho các hội nghị của trường và các đơn vị trong trường.
7. Chỉ đạo và tổ chức các buổi hội diễn, triển lãm, các hoạt động văn hoá văn nghệ và thể thao của trường.
8. Phối hợp với Ban tổ chức, Ban tuyên huấn Ðảng uỷ trường tổ chức các lớp lý luận tìm hiểu về Ðảng, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Ðảng.

II- Công tác sinh viên:

1. Quản lý KTX sinh viên, sắp xếp chỗ ở cho sinh viên, học viên các lớp nội trú tại KTX. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện đúng nội quy của ký túc xá.
2. Phối hợp với các khoa, phòng ban chức năng trong trường có liên quan để: tổ chức việc quản lý sinh viên nội ngoại trú; tổ chức tốt các hoạt động phục vụ sinh viên, đặc biệt là các đối tượng chính sách và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Thường xuyên kiểm tra nhằm duy trì nếp sống, sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong khu nội trú nói riêng và trong trường nói chung.
3. Phối hợp với Ðoàn thanh niên thành lập, duy trì hoạt động của đội thanh niên xung kích trong khu nội trú. Chủ động đề xuất và phối hợp với các phòng Bảo vệ, phòng Quản trị nhằm bảo vệ tài sản, cung cấp điện nước đầy đủ, kịp thời trong KTX. Tuyên truyền giáo dục sinh viên có ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản chung trong khu nội trú nói riêng và nhà trường nói chung, có biện pháp hữu hiệu nhằm sử dụng tiết kiệm điện và nước.
4. Theo dõi đánh giá quá trình rèn luyện, tu dưỡng của sinh viên. Phối hợp với các phòng Ðào tạo, phòng Bảo vệ, Khoa xét điều kiện nhận đề tài tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.
5. Lập kế hoạch thu chi ký túc xá theo đúng quy định hiện hành trình hiệu trưởng ký duyệt.
6. Lập kế hoạch tu sửa, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm bảo đảm hoạt động, sinh hoạt an toàn trong khu nội trú.

- Văn phòng: Tầng 3 - nhà A1

-  Điện thoại: 0204 3874 574

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen